Vláda dnes (19. 10. 2020) schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí,
který zjednoduší administrativu u některých dávek. Rodiny a senioři pobírající
přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči nebudou
muset pro nárok na výplatu ve 4. čtvrtletí dokládat Úřadu práce ČR příjmy
a náklady na bydlení za 3. čtvrtletí letošního roku. Automaticky jim bude přiznána
stejná výše dávek jako předchozí tři měsíce roku 2020. Úpravy musí ještě schválit
Parlament ČR a podepsat prezident republiky.

Důvodem předložení této úpravy je jednak minimalizace kontaktu mezi příjemci dávek
a úředníky, aby došlo k eliminaci rizik přenosu COVID-19. Dále také maximální
zjednodušení a urychlení administrativy tak, aby byla zajištěna plynulá výplata dávek
a potřební občané nezůstali na holičkách. Obdobná úprava platila a osvědčila se
i během první vlny epidemie.

Co to znamená v praxi?
• Všichni, kteří pobírají uvedené tři dávky, nebudou pro 4. čtvrtletí dokládat
příjmy. U příspěvku na bydlení nebudou dokládat ani náklady na bydlení.
• Pro stanovení výše a výplaty dávek za poslední čtvrtletí roku 2020 se bude
vycházet z údajů o příjmech a nákladech, které byly doloženy pro nárok
na výplatu a výši uvedených dávek za předchozí čtvrtletí.
• Jedná se tedy o automatické prodloužení přiznaných dávek ve stejné výši.
• Těm, kteří již na začátku října všechny potřebné dokumenty doložili, bude dávka
přepočítána, ve zbylých případech (v tuto chvíli více než 60 %) bude přiznána
stejná výše dávky jako v předchozím čtvrtletí.
Návrh změny zákona nyní poputuje do Poslanecké sněmovny a měl by být projednán
v legislativní nouzi.

Fotka od TheDigitalWay z Pixabay