Memorandum o spolupráci podepsali 6. dubna generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík a členové představenstva ČEZ Distribuce Radim Černý a Martin Molinger.

Obě společnosti letos připraví metodiku, podle níž budou postupovat při údržbě venkovních vedení a dalšího distribučního zařízení. Cílem je minimalizovat výpadky elektřiny kvůli stromům, které mohou při silném větru dopadnout na elektrické vedení. Takovým případům je třeba předcházet. Nově nastavené procesy ocení domácnosti i firmy.

 „V ochranných pásmech vysokého a velmi vysokého napětí budeme důsledně dbát na zpracování nestabilních stromů v dopadové vzdálenosti od distribučního vedení, které se mohou na okraji porostů vyvrátit či zlomit,“ uvedl generální ředitel Dalibor Šafařík.

Jedná se o historicky první dohodu obou společností, která přesahuje rámec zákonných povinností. Jejím smyslem je eliminovat škody způsobené pády stromů rostoucích mimo ochranná pásma vedení. Proto je třeba větší ochrana distribučního zařízení, kontrola a případná operativní opatření.

„Tuto výjimečnou dohodu je nutné vnímat jako důležitou spolupráci v této nelehké době, jejímž účelem je navýšení ochrany společných zájmů ve smyslu zavedení efektivnějších postupů při zajišťování bezpečnosti a spolehlivosti dodávek elektřiny. Samozřejmostí je pak promítnutí tohoto nemalého úsilí do dlouhodobého horizontu, kdy finálním příjemcem bude konečný odběratel,“ řekl generální ředitel ČEZ Distribuce Martin Zmelík.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno