LeaderFEST je celostátní setkání místních akčních skupin a dalších významných aktérů rozvoje venkova z České republiky i ze zahraničí. Koná se každoročně v některém z krajů ČR, pořádá ji některá z místních akčních skupin ve spolupráci s Krajskou sítí a Národní sítí MAS ČR.

V roce 2022 byla pro pořádání LeaderFESTU vybrána jižní Morava, konkrétně území MAS Jižní Slovácko. LeaderFEST se uskuteční ve dnech 21.-23. 9. 2022 v Čejkovicích, akce by se mělo zúčastnit cca 300 účastníků z České republiky a kolem 50 účastníků ze zahraničních MAS.

Na programu LeaderFESTu jsou různá školení, workshopy, exkurze, formální i neformální společenská setkání pro cca 300-400 účastníků akce. Je to příležitost k představení území hostitelské MAS a okolních regionů, dále možnost ukázat projekty realizované v tomto území i další atraktivity regionu. Zároveň je to velká příležitost k prezentaci a poznání jižní Moravy, území hostitelské MAS a okolních regionů a také podpora podnikatelského sektoru a místních producentů v místě realizace LeaderFESTU (ubytování, stravování apod.)

LeaderFESTu se účastní nejen zástupci jednotlivých MAS v ČR, ale také zástupci venkovských organizací, zástupci řídících orgánů operačních programů a ministerstev, zváni jsou vždy také zástupci místních samospráv hostitelské MAS a politická reprezentace na regionální, krajské i národní úrovni. V letošním roce je očekáváno také významné zastoupení účastníků ze sousedního Slovenska.

V posledních letech se LeaderFEST konal v těchto městech či obcích:

2021 Kutná Hora

2019 Žatec

2018 Rožnov pod Radhoštěm

2017 Hlinsko v Čechách

Na jižní Moravě se tedy bude LeaderFEST konat poprvé!

Váš komentář