O víkendu v sobotu 21. září 2019 od 6.00 hodin do neděle 22. září 2019 do 20.00 hodin bude pro dopravu oboustranně uzavřen 2,5 kilometru dlouhý úsek silnice I/55 od křižovatky se silnici I/51, vedoucí na ulicí Velkomoravská, po mimoúrovňovou křižovatku se silnicí II/380 Brněnská. Důvodem uzavírky je ořez a kácení stromů a dřevin nebezpečných pro dopravu. Oznámil to Jihomoravský krajský úřad, do jehož kompetence tato komunikace patří. Objízdná 3,5 kilometru dlouhá obousměrná trasa bude vedena od křižovatky silnic I/55 a I/51 po ulici Velkomoravská přes třídu Bří Čapků, Družstevní čtvrť a Brněnskou k mimoúrovňové křižovatce komunikací II/380 s I/55.

Zdroj: hodonin.eu