V souvislosti s omezením volného pohybu obyvatel je od 8. března 2021 do odvolání upraven provoz vybraných regionálních linek Českých drah v některých krajích. V koordinaci s krajskými samosprávami je od tohoto termínu mírně omezen rozsah regionální dopravy v Královéhradeckém, Pardubickém kraji a Kraji Vysočina, od 11. března 2021 také v kraji Moravskoslezském. Od 15. března pak nepojedou spěšné vlaky z Prahy do Kutné Hory a Benešova u Prahy. I nadále také platí omezení vybraných večerních vlaků v okolí Prahy a Liberce. Vzhledem k dočasně snížené poptávce po cestování v důsledku omezení pohybu může být po dohodě s objednateli dopravy dočasně snížena kapacita některých spojů. České dráhy však budou i nadále zajišťovat základní dopravní obslužnost pro cestující, kteří cestují do zaměstnání nebo z jiných nezbytných důvodů. Změny v jízdním řádu průběžně doplňujeme do vyhledávačů spojení a aktuální informace najdou cestující i v aplikaci Můj vlak.

Schéma omezení regionálních linek ČD k 19., 24. říjnu, 2., 9., 30. listopadu, 13. prosinci 2020, 8.,  18. lednu, 14. únoru, 8., 11. a 15. březnu 2021. Ve fialově vyznačených úsecích je omezen provoz regionálních vlaků Českých drah, v červeně zvýrazněných úsecích je provoz vlaků dočasně přerušen.

Mapa omezení regionálních linek ČD (stav k 11.03.2021) (1542 kB)

Mapa omezení regionálních linek ČD (stav k 15.03.2021) (1565 kB)

Vnitrostátní regionální doprava

 • Praha a Středočeský kraj

Od 17. října 2020 je dočasně zrušen tzv. víkendový noční rozjezd vlaků ve 2:30 z Prahy do Středočeského kraje včetně vlaků v opačném směru s příjezdem do Prahy před 2:30. Konkrétně jde o linky S1 až S9 a S22. Od 2. listopadu 2020 je po 21. hodině prodloužen interval na páteřních tratích z Prahy do Středočeského kraje (linky S1, S2+S22, S4, S7 a S9) ze 30 na 60 minut. Popůlnoční rozjezd vlaků z Prahy je zachován. Od 6. března 2021 bude u některých regionálních vlaků dočasně snížena kapacita souprav.

V koordinaci s hlavním městem Prahou a Středočeským krajem bude od 15. března 2021 do odvolání (předpoklad do 1. dubna 2021) přerušen provoz spěšných vlaků z Kutné Hory přes Kolín a Český Brod do Prahy a z Benešova u Prahy, resp. Olbramovic do Prahy a zpět. V provozu zůstanou vlaky Sp 1502, 1503 a 1507 mezi Prahou a Táborem. U vlaku Os 8260 se mění časová poloha mezi Olbramovicemi a Benešovem.

Přehled omezených vlaků v Praze a Středočeském kraji (stav k 15.03.2021) (195 kB)

 • Pardubický kraj

Od pondělí 8. března do 5. dubna 2021 je v koordinaci s Pardubickým krajem mírně omezen rozsah regionální dopravy zajišťované Českými drahami. Úpravy se týkají většiny tratí v regionu. Nejedou některé vlaky v okrajových částech dne a vybrané posilové vlaky. Nabídka pro cestující, kteří dojíždějí do zaměstnání, je zachována.

Přehled omezených vlaků v Pardubickém kraji (stav k 8. 3. 2021) (275 kB)

 • Královéhradecký kraj

V koordinaci s Královéhradeckým krajem je od pondělí 8. března 2021 do odvolání mírně omezen rozsah regionální dopravy. Nejedou některé časně ranní, pozdně večerní a víkendové spoje a také některé posilové spěšné vlaky mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.

Přehled omezených vlaků v Královéhradeckém kraji (stav k 8. 3. 2021) (228 kB)

 • Liberecký kraj

Na základě požadavku Libereckého kraje je od 17. října 2020 na některých tratích omezen provoz vybraných spojů. Do odvolání nejedou půlnoční vlaky Českých drah s odjezdem v 0:35 z Liberce do Tanvaldu a Desné (Os 2600) a do Frýdlantu (Os 6340). U ostatních vlaků na tratích 034 Liberec – Frýdlant v Čechách – Černousy / Jindřichovice pod Smrkem a 036 Liberec –Tanvald – Harrachov může být podle vývoje frekvence cestujících operativně omezena kapacita souprav. Dále od 17. října nejedou víkendové výletní vlaky Sp 1488 / 1489 „Český ráj“ Praha – Nymburk – Jičín – Turnov a opačně. Od 8. března nepojede několik spojů na hranici Libereckého a Královéhradeckého kraje.

Od 18. ledna 2021 je v kooperaci s Kolejemi Dolnoslezskými obnoven provoz osobních vlaků v úseku mezi Harrachovem a Szklarskou Porębou. V tomto úseku tak znovu jedou všechny vlaky podle pravidelného jízdního řádu. Při cestě do / z Polska je nutné dodržovat ochranná opatření uvedená na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Od 30. ledna 2021 je v souvislosti s vládními opatřeními proti šíření COVID-19 do odvolání přerušen provoz lanové dráhy Českých drah na Ještěd.

 • Ústecký kraj

Na základě požadavku Ústeckého kraje nepojedou od 8. března 2021 do odvolání sezónní vlaky relace Most – Moldava v Krušných horách na trati 135 (spoje Os 26800 – 26807). Zajištěné nebudou ani víkendové spěšné vlaky Sp 1956 – 1959 Děčín / Ústí n. L. – Moldava v Krušných horách a zpět. Od stejného data bude upraven provoz vlaků linky U28 Děčín – Dolní Poustevna – Rumburk. Tyto spoje znovu pojedou po trase přes Bad Schandau a Sebnitz, na území Německa však nebudou zastavovat pro výstup ani nástup cestujících.

 • Kraj Vysočina

V koordinaci s Krajem Vysočina bude od pondělí 8. března 2021 do odvolání omezen provoz vybraných regionálních vlaků v Kraji Vysočina. Omezení se ve většině případů týká pracovních dnů, kdy budou zrušené některé regionální spoje v úsecích Havlíčkův Brod – Světlá nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou, Havlíčkův Brod – Jihlava – Telč – Dačice město, Havlíčkův Brod – Humpolec a také „školní“ spoj mezi Pelhřimovem a Táborem. O víkendu také nepojedou spěšné vlaky mezi Jihlavou, resp. Havlíčkovým Brodem a Znojmem.

Přehled omezených vlaků v Kraji Vysočina (stav k 8. 3. 2021) (209 kB)

 • Jihočeský kraj

V souvislosti s uzavřením škol nepojede od 4. března 2021 „školní“ vlak Os 8731 (Třeboň – České Velenice) a od 8. března 2021 spoje Os 18407 / 18412 (Pelhřimov – Tábor a zpět).

 • Plzeňský kraj

Od soboty 6. března 2021 do odvolání je u dvou párů přímých rychlíků Praha – Plzeň – Klatovy – Železná Ruda-Alžbetín zajištěna přeprava v úseku Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín motorovou soupravou. V Klatovech tak je nutné přestoupit. Od stejného data nejede pár spěšných vlaků Sp 1702 / 1705 mezi Plzní a Železnou Rudou-Alžbětínem.

 • Jihomoravský kraj

V koordinaci s Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina je i nadále až do odvolání zrušen pár víkendových půlnočních spojů mezi Brnem a Zastávkou u Brna / Náměští nad Oslavou. Jde o spoje náhradní autobusové dopravy za vlaky Os 4863 (odj. ze Zastávky u Brna do Brna ve 22:42) a Os 4800 (odj. z Brna hl.n. do Náměšti nad Oslavou v 00:38). Žádné další regionální spoje na území Jihomoravského kraje omezené nejsou.

 • Olomoucký kraj

V souvislosti se zrušením nedělního večerního rychlíku R 917 z Brna do Olomouce je zrušen i časně ranní spěšný vlak Sp 1437 z Olomouce do Šumperku. Vlak Os 3619 jede v posunuté časové poloze (odj. z Bludova ve 21:20, odj. z Hanušovic ve 22:01, příj. do Jeseníka ve 22:56). Ostatní regionální vlaky na území Olomouckého kraje jedou bez omezení.

 • Moravskoslezský kraj

Od čtvrtka 11. března 2021 do odvolání jedou vlaky Českých drah v regionu podle prázdninových jízdních řádů. Nejedou tak některé spoje na tratích Ostrava hl.n. – Frýdlant n. O. – Frenštát p. R. – Valašské Meziříčí, Frýdlant n. O. – Ostravice, Opava východ – Krnov – Jindřichov ve Slezsku a Bohumín – Návsí.

Přehled omezených vlaků v Moravskoslezském kraji (stav k 11. 3. 2021) (696 kB)

 • Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji je provoz vlaků Českých drah zajištěn bez omezení.

Mezistátní regionální doprava mezi Ústeckým, Karlovarským a Plzeňským krajem a Spolkovou republikou Německo

Provoz přeshraničních regionálních vlaků, které ČD a jejich partneři zajišťují mezi Ústeckým, Karlovarským a Plzeňským krajem a německými spolkovými zeměmi Sasko a Bavorsko, je od 14. února 2021 dočasně přerušen.

Linka Děčín – Bad Schandau – Sebnitz – Rumburk

 • Od 8. března 2021 jedou vlaky linky U28 přes území Německa (tj. v původní trase přes Bad Schandau a Sebnitz), v úseku Schöna – Bad Schandau – Sebnitz však není možný nástup a výstup cestujících. Tyto spoje jedou podle pravidelných jízdních řádů. Osobní vlaky relace Děčín hl.n. – Dolní Žleb – Schöna jsou s platností od 8. března 2021 zajištěné pouze v úseku Děčín hl.n. – Dolní Žleb. Ve směru z Děčína do Dolního Žlebu jedou v časech podle pravidelného jízdního řádu, v opačném směru jedou v odlišných časových polohách (detaily v mimořádném jízdním řádu).

Linka Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt

 • Vlaky této linky jedou od 14. února 2021 jen v úseku Karlovy Vary – Potůčky a zpět, dále do Johanngeorgenstadtu nezajíždějí.

Linka Cheb – Vojtanov – Zwickau

 • Vlaky na této lince nahrazují ČD od neděle 14. února 2021 v úseku Cheb – Vojtanov – Plesná a zpět náhradní autobusovou dopravu, v úseku Plesná – Bad Brambach a zpět nejedou.

Linka Marktredwitz – Cheb – Aš – Hof

 • Od 14. února 2021 jsou vlaky této linky na české straně zajištěné jen v úseku Cheb – Aš. V úsecích Marktredwitz – Cheb a Aš – Hof nejedou. Zastávky Pomezí nad Ohří a Cheb-Skalka nejsou obsluhovány vlakovou dopravou.

Linka Cheb – Schirnding – Nürnberg

 • Provoz spěšných vlaků této linky je v přeshraničním úseku od 14. února 2021 přerušen.

Linka Domažlice – Furth im Wald

 • Vlaky z Domažlic do Furth im Wald a zpět, které České dráhy zajišťují o víkendech, od 14. února 2021 dočasně nejedou.

Opatření Českých drah proti šíření epidemie COVID-19

České dráhy neustále provádí intenzivní úklid a dezinfekci souprav. Zvláštní pozornost věnují čištění všech součástí vybavení, se kterými přichází cestující do kontaktu (kliky, madla, tlačítka apod.). Provádí se i několikrát za den při vratném čištění. Odstavené soupravy ČD dezinfikují ozónem, který likviduje viry a bakterie. Tímto procesem také dochází k čištění klimatizace. Vozidla odstavená k údržbě dopravce čistí také dezinfekčními postřiky.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, vyhlášeného proti šíření infekční nákazy COVID-19, platí od 1. března 2021 povinnost používat ve vlacích a v dalších prostředcích veřejné dopravy respirátory třídy FFP2 nebo jiné ochranné pomůcky s obdobnými vlastnostmi. Prosíme cestující, aby toto nařízení respektovali a chránili tak nejen sebe, ale také své spolucestující a vlakový personál.

Cestující také prosíme, aby k nákupu jízdenek využívali přednostně on-line prodejní kanály (e-shop nebo aplikaci Můj vlak) a v případě nákupu jízdenek u pokladen ve stanicích nebo od vlakového personálu upřednostňovali bezhotovostní platby.

Váš komentář