Úvod Zpravodajství Pozvánky Krojované hody v Prušánkách 2020

Krojované hody v Prušánkách 2020

0

Stárci a chasa z Prušánek Vás srdečně zvou na tradiční krojované hody, které se uskuteční ve dnech 8. 8. – 11. 8. 2020 pod zeleným.

Dle současného vládního nařízení, stanoviska Chasy Prušánky a diskuzí s panem starostou budou hody probíhat v obvyklém rozsahu, pouze s drobnými změnami. Program hodů bude následující:

Sobota: Beseda u cimbálu byla pořadatelem akce Slováckým krúžkem Prušánky pro letošní rok zrušena.

Neděle:

V neděli hraje k tanci a poslechu dechová hudba Túfaranka ze Šakvic

14:00 – Průvod krojovaných od zeleného pro stárku Kláru Omelkovou na ulici Příční, pro stárku Petru Kolibovou na ulici Zahradní a následně ke kostelu, kde před kapličkou proběhne požehnání

16:00 – Příchod krojovaných pod zelené, začátek krojové zábavy

16:30 – 19:00 Vítání přespolní krojované chasy

19:00 – 20:00 Sólo přespolní

20:00 – 20:30 Hošije

20:30 – 22:00 Večeře

22:00 – 0:00 Krojová zábava

0:00 – 1:00 Sólo půlnoční

1:00 – 3:00 Krojová zábava

3:00 – Trnava – konec programu

Časy programu jsou orientační a může dojít k dílčím změnám. Přespolní chasy prosíme, aby v neděli dojely včas, aby se před zeleným netvořily fronty a svůj nástup stihly – přespolní sólo bude vyhlášeno v 19:00!

Pondělí:

V pondělí hraje k tanci a poslechu dechová hudba Zlaťulka z Podluží

14:00 – Průvod krojovaných od kulturního domu pro stárka Martina Hlaváčka na ulici Hodonínskou (vedle zeleného), pro stárka Vojtěcha Salajku na ulici Školní a pro stárka Vojtěcha Sukupa na ulici Příční

17:00 – Příchod krojovaných pod zelené, začátek krojové zábavy

17:30 – 18:30 Sólo dětské

18:30 – 19:00 Sólo mužácké

19:00 – 20:00 Sólo košelové

20:00 – 21:00 Pasování šohajů

21:00 – 22:00 Večeře

22:00 – 3:00 Krojová zábava

3:00 – Trnava – konec programu

Úterý:

V úterý hraje k tanci a poslechu dechová hudba Zlaťulka z Podluží

19:00 – Začátek krojové zábavy

19:00 – 0:00 Krojová zábava se sjížděním přespolních šohajů (děvčat) a scénkami

0:00 – 1:00 Sólo půlnoční

1:00 – 3:00 Krojová zábava

3:00 – Trnava – konec programu

ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ NA HODECH!

Hody budou probíhat v obvyklém rozsahu za zvýšených hygienických podmínek. U každé kasy, tzn. u vstupu před zeleným, bude dezinfekce. Prosíme, aby každý z návštěvníků tuto dezinfekci při vstupu pod zelené použil. Při zavdávání žádáme všechny, aby nepili přímo ze sedmičky, ale vzali si s sebou vlastní koštovačku, popřípadě si čisté skleničky budou moci koupit u vstupu. Zavdávat u kasy se nebude. Při sólech bude víno rozléváno pouze do vlastních skleniček nebo jednorázových plastových koštovaček, které bude mít chasa v dostatečném množství u sebe. Večeře pro přespolní proběhnou klasicky po menších skupinkách u domácích krojovaných. V případě celodenního deště se krojová zábava v daný den ruší.

Nechceme nikomu nic zakazovat, ale důrazně žádáme všechny účastníky, aby zmíněná opatření dodržovali. Jsou to jednoduchá pravidla, která nijak nenaruší hodovní zábavu, ale která jsou v současné situaci nezbytná. Jejich respektováním pomůžete nejenom nám, ale i ostatním chasám, které podobné akce v nejbližší době čekají.
Zároveň apelujeme na všechny, kteří budou mít příznaky jakékoliv nakažlivé nemoci, aby na hody nechodili, ochrání tím své zdraví i zdraví všech účastníků hodů.

Děkujeme za respektování opatření a těšíme se na Vaši návštěvu. Chasa Prušánky

PROHLÁŠENÍ CHASY K OBČANŮM PRUŠÁNEK

Velmi si ceníme občanské podpory, které se nám v posledních dnech dostává. Nesouhlasíme však s vlnou nevole části veřejnosti směrem k obci, která se zvedla po odlišném názoru naší obce. Obec nás při organizaci hodů nadále podporuje! Přestože pan starosta letos z vlastní iniciativy nebude zaštiťovat hody neformálním nedělním povolením, jako chasa si velmi vážíme jeho přístupu a jsme rádi, že i přes odlišný názor na letošní pořádání této kulturní akce nám umožnil hody organizovat. Stejně tak je pro nás nesmírně důležitá materiální i technická pomoc obce Prušánky, bez nichž bychom nebyli schopni takovou akci sami uspořádat (propůjčení prostorů návsi, stolů, stanů, traktoru, wc atd.). A i letos nám tuto pomoc obec poskytuje zdarma. Oceňujeme, jakým způsobem obec v posledních letech podporuje folklorně-kulturní akce. Skutečnost, že jsme se jako chasa rozhodli letos hody uspořádat, v žádném případě neznamená, že by v tomto smyslu byla nějak narušena vzájemná spolupráce s naší obcí. Proto ani jako pořadatelé letošních hodů nemáme zájem na tom, aby proti názorům obce vznikaly urážlivé, nenávistné a ve slušné společnosti nedůstojné komentáře či postoje. Rozumnou diskuzí se dá vyřešit mnohé. Prosím, buďme k sobě slušní, užijme si s maximální mírou zodpovědnosti letošní hody a radujme se ze života. Na všechny se těší Chasa Prušánky

Exit mobile version