Státní zdravotní ústav se připojuje ke Světovému dni zdraví a Světovému dni bez tabáku, které každoročně vyhlašuje Světová zdravotnická organizace (WHO).  Letošním tématem, které oba dny spojuje, je znečištění planety a jeho dopady na zdraví obyvatelstva. Při této příležitosti pořádá SZÚ kreativní kampaň pro děti s názvem „Naše planeta, naše zdraví“ s podtitulem Tabák: hrozba pro naše zdraví i životní prostředí. Další důvod proč nezačínat.


Podle WHO  znečištění naší planety významně ovlivňuje zdraví lidí a klimatické změny jsou největší zdravotní hrozbou 21. století.

Významné riziko pro životní prostředí představuje  i tabákový průmysl. Zdravotní následky kouření jsou již dlouho známé, ale pěstování tabáku a výroba tabákových výrobků má také velké dopady  na životní prostředí. 

Kampaň probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem kampaně je, aby se děti zamyslely a kreativně ztvárnily, jaký vliv má tabákový průmysl a užívání tabákových výrobků na naši planetu a naše zdraví.  

Nová informace: Vaše příspěvky do kampaně můžete zasílat do 30.5.2022!

Aktuální informace sledujte na facebookové stránce CPVZ:

Centrum podpory veřejného zdraví SZÚ

Podrobnější informace k zapojení do kampaně naleznete zde:

Zadani_kampane_pro_skoly_jak_se_zapojit.pdf Zadani_kampane_pro_skoly_jak_se_zapojit.pdf (272,05 KB)

  Přihlašovací lístek pro školy(22.58 KB)

 Udělení_záštity_MŠMT (

Váš komentář