Evropská komise předložila Radě návrhy na poskytnutí finanční podpory ve výši 81,4 miliardy eur pro 15 členských států v rámci nástroje SURE. Nástroj SURE je zásadní součástí komplexní strategie EU na ochranu občanů a zmírnění závažných negativních socioekonomických důsledků koronavirové pandemie. Jedná se o jednu ze tří záchranných sítí, na nichž se dohodla Evropská rada s cílem chránit pracovníky, podniky a státy.

Jakmile Rada tyto návrhy schválí, bude se finanční podpora poskytovat ve formě výhodných půjček EU členským státům. Půjčky jim pomohou řešit náhlé zvýšení veřejných výdajů na zachování zaměstnanosti. Konkrétně pomohou členským státům pokrýt náklady, které přímo souvisejí s financováním vnitrostátních režimů zkrácené pracovní doby a dalších podobných opatření, která zavedly v reakci na koronavirovou pandemii, zejména pro osoby samostatně výdělečně činné.

V návaznosti na konzultace s členskými státy, které o podporu požádaly, a po posouzení jejich žádostí Komise navrhuje, aby Rada schválila finanční podporu pro tyto země:

Belgie7,8 miliardy eur
Bulharsko511 milionů eur
Česko2 miliardy eur
Řecko2,7 miliardy eur
Španělsko21,3 miliardy eur
Chorvatsko1 miliarda eur
Itálie27,4 miliardy eur
Kypr479 milionů eur
Lotyšsko192 milionů eur
Litva602 milionů eur
Malta244 milionů eur
Polsko11,2 miliardy eur
Rumunsko4 miliardy eur
Slovensko631 milionů eur
Slovinsko1,1 miliardy eur

Z nástroje SURE lze poskytnout finanční podporu všem členským státům v celkové výši až 100 miliard eur. Návrhy rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory, které Komise Radě předložila, dosahují celkem 81,4 miliardy eur a týkají se 15 členských států. Svou formální žádost již podalo i Portugalsko a Maďarsko. Momentálně se žádosti posuzují a Komise předpokládá, že brzy předloží odpovídající návrhy na poskytnutí podpory těmto státům. Členské státy, které dosud formální žádosti nepředložily, tak ještě mohou učinit.

Půjčky poskytnuté členským státům v rámci nástroje SURE se budou opírat o systém dobrovolných záruk členských států. Komise očekává, že finalizace dohod o zárukách mezi členskými státy a Komisí bude dokončena v nejbližší době.

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom udrželi pracovní místa a zdroje obživy. Dnes jsme v tomto ohledu učinili významný krok: pouhé čtyři měsíce od chvíle, kdy jsem navrhla vytvoření nástroje SURE, Komise navrhuje poskytnout z něj 81,4 miliardy eur na ochranu pracovních míst a pracovníků zasažených koronavirovou pandemií v celé EU. Nástroj SURE představuje jasný symbol solidarity v reakci na bezprecedentní krizi. Evropa je odhodlaná své občany chránit.

Výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis řekl: „Pracovníky v současné době tíží obrovská nejistota a my je musíme podpořit, abychom tuto krizi překonali a znovu nastartovali naše ekonomiky. Proto Komise navrhla nástroj SURE, který má pomoci pracovníky chránit a usnadnit hospodářské oživení. Jsme potěšeni velkým zájmem členských států o přístup k levnému financování, které je v rámci nástroje k dispozici na podporu režimů zkrácené pracovní doby a podobných opatření. Očekáváme, že proces rozhodování proběhne rychle a budeme moci zahájit vyplácení půjček.

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit uvedl: „Nástroj SURE tvoří jednu z prvních záchranných sítí, které jsme se rozhodli zavést, abychom lidem zaručili příjem po dobu, kdy nemohou pracovat, a abychom zachovali jejich pracovní místa. Tím nástroj přispěje k rychlejšímu oživení ekonomiky. Všechny členské státy v nejbližší době poskytnou záruky v celkové výši 25 miliard eur a my navrhujeme, aby 15 členských států, které požádaly o podporu, obdrželo ve formě půjček celkem 81,4 miliardy eur. Jedná se o projev evropské solidarity: společně jsme silnější ku prospěchu všech Evropanů.

Komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni dodal: „Režimy zkrácené pracovní doby sehrály klíčovou roli při zmírňování dopadu pandemie COVID-19 na zaměstnanost. Nástroj SURE představuje příspěvek Evropské unie k těmto důležitým bezpečnostním sítím. Pomůže ochránit pracovníky před nezaměstnaností a zachovat pracovní místa a dovednosti, které budeme potřebovat pro oživení našeho hospodářství. Značný zájem ze strany členských států jen potvrzuje zásadní význam tohoto režimu.

Souvislosti

V rámci reakce na koronavirus navrhla Komise 2. dubna 2020 nástroj SURE. Dne 19. května 2020 bylo nařízení, kterým se tento nástroj zřizuje, schváleno členskými státy v Radě.

Příspěvek jednotlivých členských států k celkové výši záruky odpovídá jejich poměrnému podílu na celkovém hrubém národním důchodu (HND) Evropské unie na základě rozpočtu EU na rok 2020.