Evropská komise dnes dosáhla s farmaceutickou společností AstraZeneca první dohody ohledně nákupu potenciální očkovací látky proti COVID-19, kterou bude rovněž možné darovat zemím s nižšími nebo středními příjmy, případně přesměrovat do jiných evropských zemí. Jedná se o další pozitivní krok následující po uzavření předběžných jednání se společnostmi Sanofi-GSK a Johnson & Johnson, o nichž Komise informovala 31. července, respektive 13. srpna. Komise nyní schválila základ pro smluvní rámec pro nákup 300 milionů dávek vakcíny společnosti AstraZeneca s možností nakoupit jménem členských států dalších 100 milionů dávek. Tento smluvní rámec bude využit, pokud se prokáže bezpečnost a účinnost příslušné vyvíjené očkovací látky proti COVID-19. Komise v současnosti projednává obdobné dohody s dalšími výrobci očkovacích látek.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Intenzivní jednání Evropské komise přinášejí další výsledky. Dnešní dohoda je prvním základním kamenem při provádění strategie Evropské komise pro očkovací látky. Tato strategie nám umožní poskytovat budoucí očkovací látky jak Evropanům, tak i našim partnerům ve světě.“

Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová dodala: „Po týdnech vyjednávání máme dnes první záruku EU o předběžném nákupu perspektivní vakcíny. Ráda bych poděkovala společnosti AstraZeneca za její konstruktivní spolupráci na této dohodě důležité pro naše občany. Budeme i nadále neúnavně pracovat na tom, aby se do širokého portfolia očkovacích látek EU dostalo více perspektivních vakcín. Bezpečná a účinná vakcína zůstává nejjistější výstupní strategií na ochranu našich občanů a zbytku světa proti koronaviru.“

Dnešní dohoda bude financována prostřednictvím nástroje pro mimořádnou podporu, jenž disponuje finančními prostředky určenými na vytvoření portfolia potenciálních očkovacích látek s různými profily a vyráběných různými společnostmi.

Perspektivní vakcína společnosti AstraZeneca je již předmětem rozsáhlých klinických hodnocení fáze II/III, a to po slibných výsledcích z hlediska bezpečnosti a imunogenity ve fázi I/II.

Rozhodnutí podpořit očkovací látku navrženou společností AstraZeneca je založeno mimo jiné na spolehlivém vědeckém přístupu a použité technologii (vakcína ChAdOx1 založená na nereplikačním rekombinantním šimpanzím adenoviru), rychlosti plošné realizace, nákladech, sdílení rizik, odpovědnosti a výrobních kapacitách dostatečných k zajištění dodávek do celé EU.

Regulační procesy budou pružné, ale nadále přísné. Komise bude spolu s členskými státy a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky využívat flexibility stávajícího regulačního rámce EU k urychlení povolování a zajištění toho, aby byly úspěšné očkovací látky proti COVID-19 dostupné. Využijí například zrychlený postup pro udělování povolení a flexibilitu, pokud jde o označování a balení.

Souvislosti

Evropská komise dne 17. června předložila evropskou strategii na urychlení vývoje, výroby a zavádění účinných a bezpečných očkovacích látek proti COVID-19. Výměnou za právo na koupi určitého počtu dávek očkovacích látek v daném časovém rámci by Komise financovala výrobcům očkovacích látek část počátečních nákladů, a to formou záruk předběžného nákupu. Poskytnuté finanční prostředky by byly považovány za zálohu na očkovací látky, které členské státy později skutečně zakoupí.

Investice do vakcíny proti COVID-19 jsou pro společnosti vyvíjející očkovací látky vzhledem k velkým nákladům a vysoké míře neúspěchu značně rizikovým rozhodnutím. Tyto záruky tedy umožní provádět investice, k nimž by jinak jednoduše nedošlo.

Evropská komise je rovněž odhodlána zajistit, aby přístup k očkovací látce získal každý, kdo ji potřebuje, a to nejen doma, ale kdekoli na světě. Nikdo nebude v bezpečí, dokud nebudou v bezpečí všichni. Proto Komise od 4. května 2020 v rámci globální reakce na koronavirus, tedy tzv. opatření pro celosvětové oživení a pro všeobecný přístup k testům, léčbě a očkovacím látkám proti koronaviru, vybrala téměř 16 miliard eur.

Další informace

Strategie EU pro očkovací látky

Reakce EU na koronavirus