Česká obchodní inspekce průběžně provádí kontroly dětských hraček, které jsou v nabídce a prodeji na tuzemském trhu. V roce 2019 zkontrolovala 5 323 modelů hraček a ve 2 234 případech zjistila porušení právních předpisů.

Česká obchodní inspekce v minulém roce kontrolovala plnění povinností, které obchodníkům při nabídce a prodeji dětských hraček, ukládá legislativa. Konkrétně se zaměřila na dodržování zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, které jsou upřesněny v nařízení vlády
č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky.

Inspektoři ČOI uskutečnili celkem 1 419 kontrol hraček určených pro děti ve věku do 14 let. Kontroly provedli u 30 výrobců, 30 dovozců do EU a 1 365 distributorů hraček, u kterých prověřili 5 323 modelů hraček. U 2 234 modelů zjistili nedostatky.

Zjištěné nedostatky

Inspektoři ČOI při kontrolách zjišťovali, zda je vysledovatelný původ hraček, zda jsou hračky vybaveny konkrétními informacemi o jejich výrobci či dovozci a zda jsou výrobky vybaveny dalšími povinnými informacemi. V případě, že tyto informace obsahovaly nějaká omezení (např. piktogram nevhodné pro děti do tří let), inspektoři kontrolovali, jestli byly spotřebiteli sděleny důvody pro toto omezení, případně, zda jsou uvedené informace v českém jazyce.

Nedostatky byly ve většině případů administrativního charakteru. U některých hraček došlo ke kumulaci několika uvedených závad, které plynou z nedodržování požadavků platné evropské legislativy.

Počty a specifikace nedostatků:

  • v 1 387 případech byly zjištěny nedostatky při identifikaci výrobce hračky
  • v 936 případech se jednalo o nedostatky v identifikaci dovozce
  • v 824 případech to byly nedostatky v průvodní dokumentaci (chybějící upozornění, instrukce či varování v českém jazyce) 
  • v 742 případech se jednalo o nedostatky v průvodní dokumentaci (zcela chybějící upozornění, instrukce či varování)
  • v 599 případech byly zjištěny nedostatky v povinném označení hračky typem, sériovým číslem či modelem

V rámci kontrol inspektoři ČOI nalezli hračky, které představují pro děti vysoký stupeň rizika a mohly by závažným způsobem ohrozit jejich zdraví a bezpečnost. Takové hračky byly nahlášeny do systému RAPEX na Ministerstvo průmyslu a obchodu. ČOI v minulém roce do tohoto systému nahlásila 16 modelů hraček. Seznam nebezpečných výrobků, včetně nebezpečných hraček, je na webových stránkách ČOI https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/rizikove-vyrobky/.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila za porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (upřesněny v nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky) celkem 689 pokut v celkové výši 5 758 000 Kč. Dále zakázala celkem 779 modelů hraček.