V průběhu roku 2022 se pracovníci oddělení předmětů běžného užívání zaměřili na kontrolu výrobků prodávaných na trzích či jarmarcích v Jihomoravském kraji, konkrétně na výrobky určené pro styk s potravinami a na značení na obalech kosmetických přípravků.


Kontroly výrobků určených pro styk s potravinami byly zaměřeny na značení těchto výrobků a náležitosti Prohlášení o shodě. Kontroly značení na obalech kosmetických přípravků byly zaměřeny především na vyznačení šarže, údaje o minimální trvanlivosti a odpovědné osoby.


Celkem bylo provedeno 28 kontrol stánkových prodejců, z toho 4 kontroly nevyhověly. Zkontrolováno bylo 16 výrobků určených pro styk s potravinami a 40 kosmetických přípravků.


U výrobků určených pro styk s potravinami se jednalo se o 4 výrobce keramiky a 4 distributory výrobků určených pro styk s potravinami. U 3 výrobců z Jihomoravského kraje byla zjištěna závada. U 1 z výrobců kontrola nevyhověla z důvodu absence značení šarže na výrobku, kdy byly všechny výrobky neprodleně doznačeny dle platné legislativy. Ve druhém případě se jednalo o absenci značení na výrobku a nesplnění zákonné povinnosti Oznámení o zahájení, změny nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálu nebo předmětů určených pro styk s potravinami dle § 26 odst. 5 č. 258/2000 Sb. U výrobce byla na základě zjištění provedena kontrola a za zjištěné přestupky udělena sankce. Ve třetím případě se jednalo o úplnou absenci značení šarže a odpovědné osoby na výrobku, za zjištěné přestupky bude udělena
sankce.


Při kontrolách kosmetických přípravků bylo celkem zkontrolováno 40 výrobků, kdy kontrole značení z důvodu absence šarže na výrobku nevyhověl 1 výrobek. Přestupek byl řešen domluvou dle § 91 odst. 1 zák. č. 250/2016 Sb. a všechny výrobky byly doznačeny dle platné legislativy. V rámci kontrolní činnosti oddělení předmětů běžného užívání byla navštívena řada dalších trhů a jarmarků na území Jihomoravského kraje, kde však kosmetické přípravky ani výrobky určené pro styk s potravinami nebyly nabízeny.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno