Česká obchodní inspekce v minulém roce kontrolovala dodržování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/751, o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce. Celkem provedla 103 kontrol a v této oblasti nezjistila žádné nedostatky.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v minulém roce (od 21. června do 29. října 2021) kontroly zaměřené na dodržování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/751, o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce, které je zapracováno do české legislativy ve formě zákona č. 370/2017, o platebním styku. Cílem akce byla i kontrola dalších právních předpisů.

ČOI celkem provedla 103 kontrol a porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/751, o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce, a zákona č. 370/2017, o platebním styku, nezjistila. Porušení některých jiných právních předpisů zjistila při 42 kontrolách. Převážně se jednalo o porušení některého ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, které bylo prokázáno celkem v 59 případech. V 18 případech spotřebitel nebyl řádně seznámen s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb (§ 12) a v 11 případech byly porušovány zásady poctivosti prodeje (§ 3). Porušení dalších právních předpisů bylo zjištěno v menším počtu.

V některých kontrolních případech bylo zjištěno porušení více zákonů, resp. jejich jednotlivých ustanovení, současně.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce pravomocně uložila v tomto období 25 pokut v celkové hodnotě 65 000 Kč. Pro porušení povinností stanovených zvláštními předpisy uložila zákaz prodeje na 343 kusů výrobků v hodnotě 20 047,30 Kč.

Váš komentář