Evropská komise dnes uzavřela předběžná jednání se společností CureVac ve věci nákupu vyvíjené očkovací látky proti COVID-19. Tato jednání navazují na pokrok, jehož bylo dosaženo se společností Sanofi-GSK dne 31. července a společností Johnson & Johnson dne 13. srpna, a na podpis záruky předběžného nákupu se společností AstraZeneca dne 14. srpna.

Plánovaná smlouva se společností CureVac by všem členským státům EU umožnila očkovací látku nakupovat i darovat zemím s nižšími a středními příjmy nebo přesměrovat do jiných evropských zemí. Předpokládá se, že Komise jménem všech členských států EU využije zavedeného smluvního rámce a v první fázi nakoupí 225 milionů dávek, které budou dodány, jakmile se prokáže bezpečnost a účinnost očkovací látky proti COVID-19. Komise vede intenzivní jednání také s dalšími výrobci očkovacích látek.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Evropská komise plní svůj slib zajistit evropským občanům a světu rychlý přístup k bezpečné očkovací látce, která nás ochrání před koronavirem. Každé dokončené kolo rozhovorů s farmaceutickým průmyslem nás přibližuje k vítězství nad tímto virem. Brzy budeme mít dohodu se společností CureVac, inovativním evropským podnikem, který obdržel dřívější financování z prostředků EU na výrobu očkovací látky v Evropě. Pokračujeme i v jednání s dalšími společnostmi, abychom nalezli technologii, která nás všechny ochrání.“

Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová dodala: „Dnes jsme s evropskou společností CureVac dokončili jednání, díky nimž se zvyšují šance na nalezení účinné očkovací látky proti koronaviru. I nadále úzce spolupracujeme s členskými státy a společnostmi vyvíjejícími očkovací látky, abychom dosáhli cílů naší strategie EU pro očkovací látky, tedy vývoje očkovací látky pro všechny.“

Společnost CureVac je evropská společnost, která je průkopníkem ve vývoji zcela nové třídy očkovacích látek založených na mediátorové RNA (mRNA), kterou do buněk dopraví lipidové nanočástice. Na této platformě pro očkování se pracuje již posledních deset let. Základní zásadou je použití této molekuly jako nosiče dat pro informace, s jejichž pomocí může tělo samo produkovat vlastní účinné látky pro boj proti různým chorobám.

Výsledkem předběžných rozhovorů, které byly dnes dokončeny, by měla být tzv. záruka předběžného nákupu, která bude financována prostřednictvím nástroje pro mimořádnou podporu. Ten disponuje finančními prostředky určenými na vytvoření portfolia potenciálních očkovacích látek s různými profily a vyráběných různými společnostmi.

Souvislosti

Dne 6. července podepsaly Evropská investiční banka a společnost CureVac smlouvu o úvěru ve výši 75 milionů eur na vývoj a hromadnou výrobu očkovacích látek, včetně perspektivní vakcíny společnosti CureVac proti COVID-19.

Dnešní dokončení předběžných rozhovorů s firmou CureVac je důležitým krokem k uzavření záruky předběžného nákupu a současně k realizaci strategie EU pro očkovací látky, kterou Komise přijala 17. června 2020. Cílem této strategie je zajistit do 12 až 18 měsíců všem evropským občanům kvalitní, bezpečné, účinné a cenově dostupné očkovací látky proti koronaviru. Komise proto společně s členskými státy domlouvá záruky předběžného nákupu s výrobci očkovacích látek. Tyto záruky zajišťují členským státům právo na nákup určitého počtu dávek očkovací látky za určitou cenu, jakmile bude daná látka k dispozici.

Evropská komise je rovněž odhodlána zajistit, aby přístup k očkovací látce získal každý, kdo ji potřebuje, a to nejen doma, ale kdekoli na světě. Nikdo nebude v bezpečí, dokud nebudou v bezpečí všichni.

Proto Komise od 4. května 2020 v rámci globální reakce na koronavirus, tedy tzv. opatření pro celosvětové oživení a pro všeobecný přístup k testům, léčbě a očkovacím látkám proti koronaviru, vybrala téměř 16 miliard eur. 

Další informace

Strategie EU pro očkovací látky

Reakce EU na koronavirus

Fotka od freakwave z Pixabay