Aby mohli občané při cestách v rámci EU i nadále využívat roaming bez dodatečných poplatků, navrhla dnes Komise nové nařízení o roamingu. V době, kdy se nedoporučují cesty, jež nejsou nezbytně nutné, se jedná o důležitý krok v přípravě na lepší budoucnost. Nové nařízení prodlouží stávající pravidla, jejichž platnost skončí v roce 2022, o dalších deset let. Nařízení rovněž zajistí lepší roamingové služby pro cestující. Spotřebitelé budou mít například nárok na stejnou kvalitu a rychlost připojení jejich mobilní sítě v zahraničí jako doma, pokud budou k dispozici rovnocenné sítě. Nová pravidla rovněž zajistí účinný přístup k tísňovým službám, včetně lepší informovanosti o alternativních prostředích pro osoby se zdravotním postižením, a rovněž zvýší informovanost spotřebitelů o možných poplatcích za využívání služeb s přidanou hodnotou při roamingu.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za Evropu připravenou na digitální věk, prohlásila: „Kdekoli v Evropě se na cestách můžeme spojit s našimi blízkými, mluvit o obchodních záležitostech a sdílet příběhy, aniž bychom se museli obávat vysokých účtů. Zrušení poplatků za roaming je ukázkovým příkladem toho, jak EU zajišťuje, aby miliony občanů mohly zůstat připojeny, a zlepšuje jejich život. Nová pravidla zachovají roaming bez dodatečných poplatků a ještě zvýší jeho kvalitu“.

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh, v této souvislosti uvedl: „Miliony Evropanů využívají v celé EU výhod roamingu bez dodatečných poplatků. Jedná se o zavedený a úspěšný základní kámen jednotného trhu. V evropské digitální dekádě musí mít každý občan kdekoli v Evropě možnost špičkového připojení ve stejné kvalitě jako doma. Dnes potvrzujeme závazek vůči našim občanům. Současně pracujeme na podpoře investic do odpovídající infrastruktury.“

Roaming za domácích podmínek

Podle nového průzkumu Eurobarometr polovina Evropanů, kteří vlastní mobilní telefon, cestovala v posledních dvou letech do jiné země EU. Díky stávajícímu nařízení o roamingu byly poplatky za roaming v EU zrušeny dne 15. června 2017. Od té doby téměř 170 milionů občanů profituje z toho, že při cestách v rámci jednotného trhu nemusí platit žádné dodatečné poplatky za roaming a mohou zůstat připojeni. Využívání roamingových datových služeb se v létě 2019 v porovnání s létem před zrušením příplatků za roaming (léto 2016) 17krát zvýšilo. Rychlý a masivní nárůst roamingového provozu od června 2017 ukazuje, že zrušení poplatků za roaming uvolnilo nevyužitou poptávku po mobilních službách u cestujících ve 27 členských státech EU, jakož i na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku. Platnost současných pravidel skončí dne 30. června 2022 a podmínky na trhu mobilních telekomunikací stále nepodporují udržitelný roaming za domácích podmínek pro podniky a spotřebitelé při cestách v EU. Proto je důležité platnost pravidel prodloužit.

Stejná kvalita služeb doma i v zahraničí

Podle nejnovějších údajů Eurobarometru 33 % dotázaných uvedlo, že při cestách do zahraničí v EU měli nižší rychlost mobilního internetu, než mají obvykle ve své domovské zemi, a 28 % dotázaných uvedlo, že standard sítě byl nižší než doma (např. 3G místo 4G). Cílem pravidel, která byla dnes navržena, je zajistit, aby občané a podniky mohli využívat stejné kvality služeb jako doma. To znamená, že pokud mají v rámci svých předplacených mobilních služeb rychlost 4G a stále častěji 5G, neměli by mít při roamingu nižší rychlost síťového připojení, a to bez ohledu na to, kde jsou tyto sítě k dispozici. Pokud jde o služby 5G, musí spotřebitelé předem vědět, že při roamingu mohou využívat určité aplikace a služby. Operátoři v navštívené zemi by navíc měli na základě odůvodněné žádosti o velkoobchodní roamingový přístup umožnit přístup ke všem síťovým technologiím a generacím.

Účinný přístup k tísňovým službám v zahraničí

Cílem navrhovaného nařízení je zajistit, aby spotřebitelé při roamingu měli bezproblémový a bezplatný přístup k tísňovým službám a přenosu informací o místě, kde se volající nachází, a to i prostřednictvím jiných prostředků než hlasových volání, jako jsou SMS nebo tísňové aplikace. Kromě toho by cestující měli být informováni o tom, jak se mohou v navštívené zemi v EU spojit s tísňovými službami, včetně těch, které jsou určeny pro osoby se zdravotním postižením.

Žádné nečekaně vysoké náklady a účty

Při roamingu by cestující měli mít možnost důvěrně využívat čísla volání za účelem přístupu ke službám s přidanou hodnotou, jako jsou služby technické podpory, péče o zákazníky leteckých společností nebo pojišťoven, nebo dokonce bezplatná telefonní čísla, která mohou být spojena s neočekávanými poplatky za roaming. Nová pravidla pro roaming vyžadují, aby operátoři poskytovali spotřebitelům dostatečné informace o zvýšených nákladech, které by jim při roamingu mohly vzniknout v souvislosti s využíváním služeb s přidanou hodnotou.

Udržitelnost roamingu pro operátory

Nová pravidla zajistí, aby bezplatný roaming a větší výhody pro spotřebitele byly pro operátory udržitelné. Pravidla předpokládají další snížení velkoobchodních cen za roaming – cen, které si operátoři vzájemně účtují za používání jejich sítě, když jejich zákazníci cestují do zahraničí. Cenové stropy mezi operátory jsou stanoveny na úrovni, která operátorům umožňuje pokrýt náklady na poskytování roamingových služeb. Zároveň zachovává pobídky k investicím do sítí a zabraňuje narušení domácí hospodářské soutěže na trzích navštívených zemí.

Souvislosti

Komise nedávno přezkoumala nařízení, kterým se od června 2017 zrušily poplatky za roaming původně na období trvající pět let. Z přezkumu vyplynulo, že politiky „spravedlivého využívání“ nebo opatření, která mohou operátoři přijmout, aby zabránili zneužívání roamingu, a systém výjimečných odchylek od těchto pravidel, fungují a brání negativním dopadům na vnitrostátní trhy, operátory a spotřebitele. Přezkum rovněž dospěl k závěru, že k zajištění udržitelnosti roamingu jsou stále nezbytná opatření k regulaci cen mezi operátory. Dále potvrdil, že poptávka po mobilních službách při cestách v rámci EU/EHP od zrušení roamingových poplatků rychle vzrostla. V rámci svého přezkumu Komise rovněž uspořádala veřejnou konzultaci, která probíhala od června do září 2020, s cílem shromáždit názory na maloobchodní a velkoobchodní roamingové služby a na dopad prodloužení platnosti těchto pravidel.

Váš komentář