Práce na příměstském Lesoparku Dúbrava v městské části Bažantnici pokračují. Na jaře začaly dílčí průzkumy flóry a fauny, které budou trvat po celý rok. Uskutečnilo se dotazníkové šetření, do kterého se zapojily více než čtyři stovky občanů. S výsledky ankety se může veřejnost seznámit při komentovaných prohlídkách lesoparku ve čtvrtek 25. června v 16.30 hodin a v sobotu 27. června v 14.00 hodin v areálu zahrady Základní školy U Červených domků. Následovat budou komentované prohlídky hodnotných míst lesoparku, které povedou odborníci na floru a faunu.

Lesopark