Komentář prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala k monitorování marží u vybraných potravin po jednání se zástupci Ministerstva zemědělství, Potravinářské komory ČR a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

“S nekalými praktikami odběratelů se členové Agrární komory ČR setkávají pravidelně a je třeba řešit tuto problematiku v širším kontextu, a to v novele zákona o významné tržní síle. K praktikám, které považujeme za nespravedlivé, patří především zneužívání dominantního postavení velkých obchodních řetězců a skutečnost, že dodavatelé z řad zemědělců jsou nuceni produkci prodat teď a tady a často nemají ve větším množství jinou volbu než právě obchodní řetězce. Z tohoto pohledu sice vítáme novelu zákona o významné tržní síle jako krok správným směrem, zároveň však s ohledem na některé chronické potíže dodavatelsko-odběratelské vertikály není dostatečně ambiciózní.

Vítáme taktéž záměr sledování marží u vybraných potravin, který považujeme současně za vstřícné gesto ke spotřebitelům. Zvláště v této době bychom měli dělat všechno pro to, aby ceny potravin dále nerostly nebo alespoň nerostly tak zběsilým tempem. Nicméně seznam sledovaných potravin, který čítá jednotky položek, považujeme za nedostatečný. Podle našeho názoru by měl být monitorován vývoj marží nejméně u desítek potravin, a to jak u potravin ve slevové akci, tak u potravin prodávaných za cenu běžnou. 

Je také třeba říct, že zemědělci ceny na pultech neurčují. V současné době se potýkáme s extrémním nárůstem vstupních nákladů, nízkými výkupními cenami a přehodnocením dotační politiky směrem k větší podpoře neprodukce, a to v kombinaci s aktuální situací na Ukrajině, což může vést k dalšímu růstu cen. Pokud nedojde k přehodnocení dotační politiky v Bruselu i České republice, dočkáme se s největší pravděpodobností dalšího snižování potravinové soběstačnosti Česka,” říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Váš komentář