Správa CHKO Pálava zveřejnila opatření obecné povahy, které stanovuje podmínky k provozování horolezectví v NPR Děvín. S celým dokumentem se lze seznámit zde: http://palava.ochranaprirody.cz/res/archive/178/070074.pdf?seek=1570088645

Co je jeho hlavním obsahem? Opatření zejména vymezuje lokality, kde lze horolezectví provozovat. To je totiž obecně na území rezervace zakázáno, stejně jako pohyb mimo vyznačené trasy. Povoleno je na základě tohoto opatření jen v lokalitě Martinka a Trůn při využití definovaných přístupových a sestupových tras, dodržení dalších podmínek (např. neupravování povrchu skal, neumísťování nových jistících prostředků apod.) a termínu – od 1. 8. do 31. 12. za denního světla.

Zdroj: CHKO Pálava