Během jarní karantény bylo minimálně deset tisíc dětí zcela nebo téměř bez kontaktu se školou, mimo jiné i kvůli tomu, že žijí v domácnostech nedostatečně vybavených počítačovou technikou a připojením k internetu. Jejich přístup ke školnímu vzdělávání tak byl byt zásadně omezen. I když se situace ve školách od jara začala měnit, řada žáků se stále online učit nemůže.

Domácností s dětmi, které neměly k dispozici tablet nebo počítač, bylo na jaře 6 %, uvádí to výzkum think tanku IDEA. Nedostatek hardwaru ale není jediný problém, na který vzdělávání na dálku v rodinách naráží. Zcela bez připojení k internetu bylo zhruba 3 % domácností s dětmi, další měly k internetu přístup pouze přes mobil s omezeným datovým tarifem. Tyto děti byly odkázány na méně efektivní alternativy vzdělávání na dálku, které kladou větší nároky na podporu ze strany rodičů. Právě té se ale dětem zejména ze sociálně slabých rodin až příliš často nedostává. Jak velký dopad měl jarní lockdown na vzdělávání dětí, učitelé teprve se začátkem školního roku začali zjišťovat. S novým výpadkem prezenční výuky se vliv epidemiologických opatření na budoucnost dětí bude prohlubovat. 

Vybavit žáky a školy počítači se už od jara snaží řada zřizovatelů škol, soukromých dárců, neziskových organizací i vláda. I když se problém s chybějící technikou ještě zdaleka vyřešit nepodařilo, jsme na tom nyní lépe, než jsme byli na jaře. Nyní je ale třeba děti vybavené počítači připojit k internetu, bez něj prostředky vynaložené na nákup techniky nic nepřinesou.

Pomoci by mohli internetoví poskytovatelé a mobilní operátoři, a to nabídkami zacílenými pro školy, které by data poskytly dětem, ale také zřizovatelé škol či soukromí donoři. “Pokud si lámete hlavu, kde nyní pomoci, co společnost potřebuje, tak ve školství je to právě konektivita, na techniku přidal stát. Pomůžete přesně v místě, kde hrozí obrovský nárůst nerovností,” říká programový ředitel EDUin Miroslav Hřebecký. 

Konec jednání o různých možnostech, jak umožnit online výuku všem žákům všech uzavřených škol, je zatím v nedohlednu. Připojení k internetu ale žáci potřebují hned, nejlépe ode dneška.  Pokud školy pro velkou část žáků zůstanou zavřené déle než jen do konce měsíce, už tak omezený kontakt se později školám bude těžko znovu navazovat. Tím ztratí nejen děti, které žijí v domácnostech bez online připojení, ale celá společnost.