Pandemie nového koronaviru otřásla téměř všemi obory podnikání a cestovní ruch není výjimkou.
O restart této oblasti se snaží i vedení města Brna, a to konkrétně částkou tři miliony korun. Ta bude využita na televizní a online komunikační kampaň.

„Plánovaná kampaň je jedním z městských opatření, které je směřováno k subjektům v cestovním ruchu. Jejím cílem je podpořit restart turismu ve městě a přilákat především tuzemské návštěvníky,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Marketingová komunikační kampaň vyjde město na tři miliony korun bez DPH, dalším půlmilionem se k ní připojí také Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava. Zhruba polovinu plánované částky město investuje do reklamy v televizi, druhou polovinu pak do online prostoru, tzn. do webové reklamy a kampaně na sociálních sítích.  

„Kampaň destinační značky Brno True story bude originální, živá, ambiciózní a dostatečně odlišná od konkurenčních měst a regionů. Vzbudí v domácích návštěvnících chuť město v brzké době navštívit a znovu je objevovat,“ je přesvědčena zastupitelka pro marketing a cestovní ruch Kristýna Černá.

Fotka od Pavel Karásek z Pixabay