Nová Dacia Dokker bude pomáhat seniorům a osobám s handicapem

Zcela nový vůz značky Dacia Dokker mohou nyní využívat pracovníci a klienti společnosti Remedia Plus, z.ú. v Břeclavi. Slavnostní předání automobilu proběhlo v úterý 4. prosince 2018 za účasti zástupců dané organizace a poděbradské reklamní agentury Kompakt, která tento projekt zaštiťuje. Vozidlo budou zaměstnanci zařízení využívat při poskytování sociálních služeb klientům a při

Zapsaný ústav, který pomáhá seniorům a osobám s postižením, obdržel svůj druhý vůz v rámci projektu Sociální automobil. Ten funguje po vzoru evropských měst již 20 let, za tu dobu Kompakt předal v České republice na stovky vozidel. Břeclavská společnost získala v celkovém pořadí již 760. automobil. V rámci tohoto projektu pak bylo v Břeclavi za ta léta předáno už páté vozidlo. „Ve většině sociálních zařízení pečujících o hendikepované či seniory je vozový park ve velmi špatném technickém stavu a vozidla neodpovídají standardům pro přepravu nemocných. Tato zařízení pak mohou získat nové auto jen prostřednictvím charity či sponzorství, což ale nepřichází každý den, proto jsme se rozhodli vzít situaci do svých rukou a nějak pomoci těm, kteří to skutečně potřebují,“ uvádí Miroslav Káninský, jednatel společnosti Kompakt.

Remedia Plus, kam dorazila v úterý nová dodávka, poskytuje výše zmíněním osobám jak ambulantní, tak terénní služby, mezi které patří mj. pečovatelská služba a osobní asistence. Jedním z poslání tohoto zařízení je umožnit svým klientům co nejdelší a kvalitní setrvání v domácím prostředí. „Z nového automobilu máme velkou radost. Využijeme jej především v rámci pečovatelské terénní služby a také pro přepravu našich klientů. Děkujeme společnosti Kompakt, která nám pomohla zajistit tento automobil, moc si její spolupráce vážíme. A samozřejmě i všem sponzorům, kteří se na financování vozu podíleli,“ uvedla Bc. Jarmila Pečková, ředitelka ústavu Remedia Plus.

Na financování vozidla se podílelo asi 25 subjektů napříč obory od velkých firem až po nejmenší jednotlivce z místních obyvatel i přilehlého okolí.

O projektu Sociální automobil

Za spoluúčasti firem a společností se poděbradská reklamní agentura Kompakt snaží o vytvoření, zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních, která svou činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných lidí. Projekt stojí na systému tzv. „reklamy na kolech“ a spočívá v tom, že jednou v roce přejde obchodní zástupce na tento projekt a po dobu tří měsíců získává firmy, které jsou ochotné přispět na dobrou věc a chtějí se podílet na přípravě automobilu, jenž poputuje do některého ze sociálních zařízení. Daná organizace tak získá nejen dobrý pocit za svou dobročinnost, ale i reklamu na vozidle, které je na silnicích všem na očích.

Od roku 1997, kdy byla zahájena realizace tohoto projektu, se za pomoci firem a společností po celém území ČR podařilo předat již 700 sociálních automobilů. Vzhledem k zahraničním zkušenostem byl doposud tento projekt postaven na vozech Renault Master, Renault Kangoo a Dacia Dokker.