Přes kilometr kompletně zrekonstruované vozovky na hlavním průtahu Oslavany, ale také opravená kanalizace, vodovod, nové opěrné zdi, chodníky ale třeba i přeložky sítí nebo autobusové zálivy. To je výsledek více než rok trvajícího projektu, který 2. prosince za přítomnosti zástupců obce, dalších investorů i zhotovitele slavnostně otevřel náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák. Náklady na stavbu dosáhly přibližně 80 milionů korun (včetně DPH).

„Pracovat se v Oslavanech začalo loni na podzim a dnes zde již řidiči jezdí po novém. Projekt to byl náročný, ale podařilo se nám jej zvládnout podle plánu. Drobně jsme museli zasáhnout i do vedení trasy, kvůli sjednocení šířky komunikace,“ přiblížil Hanák s tím finančně se kromě kraje na stavbě podílelo i město Oslavany a Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice.