Jen měsíc nás dělí od další letní akce, Jihomoravských dožínek. Přípravy jsou v plném proudu a určitě se lidé mají na co těšit. Součástí bude dožínkový jarmark, průvod, výstava zemědělské techniky, chovatelská výstava, prezentace včelařství, hasičů a samozřejmě také kulturní program, jehož hlavním bodem bude vystoupení VUS Ondráš. Přijďte s námi oslavit konec sklizně a poděkovat přírodě za bohatou úrodu! K dožínkám tradičně patří třeba pletený dožínkový věnec, který je odevzdáván hospodáři. V mnoha evropských i mimoevropských zemích mají dožínky dodnes také náboženský charakter a součástí bývá děkovná mše za úrodu. Ta nebude chybět ani v Hodoníně.

Jihomoravské dožínky
Jihomoravské dožínky