Jánošíkova ulice – oblast bývalého starého Hodonína vydala díky probíhající rekonstrukci několik zajímavých nálezů. Stavaře tak přibližně na měsíc vystřídají archeologové, aby celý prostor mohli prozkoumat a řádně zdokumentovat. Archeologické práce dosud trvaly týden, byly však na několik dní přerušeny z důvodu dořešení smluvních záležitosti mezi městem a Masarykovým muzeem. Poté budou co nejdříve pokračovat, aby celkové zdržení stavby bylo co nejmenší.

Ulice Jánošíkova nyní připomíná archeologické naleziště

Jak vypadala jedna z hodonínských příjezdových cest v raném středověku nebo ještě v dřívější historii? Odpověď na tuto otázku se snaží zjistit archeologové z Masarykova muzea, kteří v místě stavby Jánošíkovy ulice plánují pokračovat v odkryvech jednotlivých vrstev povrchů komunikace. Využili tak svého zákonného práva a v místě staveniště zahájili archeologický průzkum. Ten odhalil již několik zajímavostí. „Ve zkoumané ploše se dosud podařilo objevit víc jak 30 zahloubených objektů, které lze datovat do období od 13. století až do raného novověku. Z výplní objektů máme řádově stovky zlomků keramických nádob a zvířecích kostí, zastoupeny jsou kovové artefakty, struska, mazanice, zlomky cihel, kachlů a stavební keramiky,“ odhalil část objevů vedoucí výzkumu František Kostrouch. Překvapením byl například soubor středověkých stříbrných mincí, patrně pražských grošů a jedna odpadní jáma z 16. až 17. století dokonce ukrývala celé nádoby i jejich torza.

Je možné, že řada zajímavých nálezů teprve přijde. Aktuálně jsou však archeologické práce na několik dní přerušeny z důvodu dořešení smluvních záležitostí mezi městem a Masarykovým muzeem. Jejich obnovení je v zájmu co nejmenšího zdržení stavby plánováno co nejdříve. Poté budou badatelé pokračovat v průzkumu, aby je následně vystřídali opět stavaři a mohli tak dokončit rozdělanou práci. Oproti původnímu termínu dokončení v polovině listopadu, lze předběžně předpokládat posunutí dokončení rekonstrukce do prosincových dnů, vše však v závislosti na klimatických podmínkách.