Rok se s rokem sešel a za pár hodin tady budou Vánoce. Nabízíme malé shrnutí toho, co se bude dít v Prušánkách.

SOBOTA 24. PROSINCE, ŠTĚDRÝ DEN

Během dopoledne budou skauti z Prušánek roznášet betlémské světlo. Děti chodí s nabídkou světla do všech domů mezi devátou a jedenáctou dopoledne.

Už tradicí se stalo koledování u vánočního stromu v centru obce. Setkání se těší velké oblibě dětí i dospělých. Přijďte si zazpívat i letos koledy s Kapelou starých časů a dětským souborem Nechoránek. Začátek je ve dvě odpoledne.

Pokud budete mít čas a chuť, můžete procházku spojit s návštěvou kostela, kde se děti mohou podívat na velký betlém. Sváteční výzdoba bývá i v kapličce Panny Marie u kostela.

Tradiční půlnoční mše svatá v kostele sv. Isidora začíná v deset večer.

PONDĚLÍ 26. PROSINCE

Hasiči z Prušánek zvou na tradiční štěpánský turnaj v ping-pongu. Začátek je v devět dopoledne v tělocvičně školy. Přijďte si zasportovat a pobavit se.

Pokud patříte mezi příznivce Štěpánských koledníků, můžete si je přijít poslechnout do kostela. Hrát a zpívat budou při mši svaté od desíti hodin dopoledne. V tento den do kostela přichází také krojovaná mládež.

ÚTERÝ 27. PROSINCE

Mezi vinaři je známá tradice žehnání vína. To se konává o svátku Jana Evangelisty ve vánoční době. Letos se bude světit víno v rámci mše svaté od 17 hodin.

SOBOTA 31. PROSINCE

K závěru roku patří radost, smích a zábava. V Prušánkách můžete navštívit hned dvojí veselice. Máte na výběr tradiční oslavu konce roku v Hostinci U Schottlů a havajskou párty na kulturním domě.

PONDĚLÍ 2. LEDNA

Máte rádi ohňostroje? Pak si nenechejte ujít ten tradiční v centru obce.