Domů Zpravodajství Zajímavosti Jak jsme zatíženi škodlivými látkami a jak se chránit? Odpovědi bude hledat...

Jak jsme zatíženi škodlivými látkami a jak se chránit? Odpovědi bude hledat nový evropský projekt PARC, na kterém s dalšími institucemi v ČR spolupracují i odborníci Státního zdravotního ústavu

0

Více než 12 milionů eur  z celkového rozpočtu projektu je určeno  na zlepšení analýzy a prevence chemických rizik v Česku . SZÚ přispěje svými zkušenostmi a znalostmi v oblasti lidského biomonitoringu. Projekt Partnerství pro hodnocení rizik chemických látek – PARC byl slavnostně zahájen v Paříži. Toto evropské partnerství je podpořené novým rámcovým programem pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027) dotací 400 milionů eur.  


Lidský biomonitoring má v SZÚ mnohaletou tradici. Už v 80. letech minulého století začal studiemi zkoumajícími zatížení české populace toxickými látkami, a v roce 1996 byl zahájen tehdy ojedinělý národní monitoring obsahu zdraví škodlivých látek v krvi, moči, vlasech

a mateřském mléce. Účast SZÚ na společných evropských projektech lidského biomonitoringu, jako byl např. COPHES-DEMOCOPHES (http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/cophes-democophes-1) nebo letos končící projekt Věda a politika pro zdravější budoucnost HBM4EU (http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/hbm4eu), umožnila porovnání zátěže české populace s ostatními zeměmi a zviditelnění českého biomonitoringu v evropském kontextu.

Právě na tyto projekty nyní navazuje široká evropská iniciativa budování partnerství pro společné hledání inovativních přístupů ke sledování a hodnocení zdravotních rizik vyplývajících z expozice chemickým látkám. Projekt doufá také v lepší propojení výsledků výzkumu s politickou sférou. Odborníci Státního zdravotního ústavu se s kolegy podělí

o znalosti a zkušenosti právě v oblasti lidského biomonitoringu.

Rádi bychom, aby po dlouhé řadě průkazných studií a varovných výsledků, které jsou již k dispozici, pomohlo toto evropské partnerství nejen k vývoji inovativních metod dalšího zkoumání, ale také k tomu, aby propojením s politickou sférou vznikly podmínky pro úspěšnější prosazování pravidel hry směrem k ochraně zdraví a zmírňování zátěže budoucích generací škodlivými chemikáliemi,“ doufá v praktické závěry projektu jedna z jeho účastnic RNDr. Vladimíra Puklová z Centra zdraví a životního prostředí SZÚ.

BEZ KOMENTÁŘE

Váš komentář Cancel reply

Exit mobile version