Vláda se v polovině září chystá schvalovat Dohodu o partnerství. Podle ní se bude rozdělovat 550 miliard korun skrze operační programy evropských fondů. Centrum pro dopravu a energetiku a Hnutí DUHA upozorňují, že připravovaný dokument bude zastaralý už ve chvíli, kdy ho vláda schválí. Hlavním problémem je, že neodpovídá novým cílům EU na snižování emisí.

Evropská komise v červenci představila legislativní balíček s názvem Fit for 55, který navýšil klimatické cíle EU. Do roku 2030 mají emise klesnout o 55 % oproti roku 1990. Navyšují se také evropské cíle úspor energie z 32,5 % na 39 % a podíl obnovitelných zdrojů z 30 % na 40 %. Česká republika neplní ani své současné cíle v oblasti úspor[1](odkaz je externí) a na evropský vývoj směrem k přísnější ochraně klimatu nebyla schopna zareagovat.

Na podporu obnovitelných zdrojů a úspor energie je v Operačním programu Životní prostředí připraveno 19,2 miliard Kč a v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 19,7 miliard Kč. Ty byly plánovány podle současného nastavení cílů v Národním klimaticko energetickém plánu. Ani s prostředky Národního plánu obnovy a Modernizačního fondu tak Česká republika nevyčlenila dostatek prostředků, aby mohla financovat dosažení nových klimatických cílů.

Dalším problémem je, že jednotlivé operační programy jsou úzce rozděleny mezi ministerstva a podpora pro klimatická opatření je tak omezena jen na operační programy, které ji mají “v popisu práce”. Dohoda o partnerství proto jen málo přispívá k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku napříč odvětvími. Snižování emisí tak, aby se zabránilo nejhorším scénářům klimatické změny, je ze strany české vlády opomíjený problém. To se odráží také v návrhu Dohody o partnerství, který s navýšením evropských cílů nepočítá.

Jana Maussen z Centra pro dopravu a energetiku řekla:

“Nejdeme na to chytře. Chybí propojení mezi operačními programy, které by pomohlo Česku při plnění klimatických cílů napříč ekonomikou. Podpora inovací a podnikání by tak mohla směřovat do aktivit spojených s novou energetikou. Souběžně vzdělávání učitelů by mělo připravit nejmladší generaci na život v zemi, kde je domácí elektrárna běžná jako dnes lednička. Proto je nutná spolupráce příslušných ministerstev.”

Ondřej Pašek z Hnutí DUHA zhodnotil připravovaný dokument:

“Proměna evropské energetiky i změna klimatu postupují rychleji, než česká vláda přemýšlí. Pokud chceme držet krok se špičkovými evropskými ekonomikami, budeme muset hledat další prostředky pro investice do čistých zdrojů energie a cesty, jak ještě více snižovat vysokou energetickou náročnost našich budov i průmyslu.”

 (odkaz je externí) [1] Nález Nejvyššího kontrolního úřadu: Evropské dotace poskytnuté na úsporu energie svůj účel splnily. Dosažení závazných cílů v této oblasti se ale ČR nemusí podařit

https://www.nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/evropske-dotace-poskytnute-na-usporu-energie-svuj-ucel-splnily–dosazeni-zavaznych-cilu-v-teto-oblasti-se-ale-cr-nemusi-podarit-id5564/

Váš komentář