Online cyklus názvem „Pohledy na výstavu Josefa Koudelky“ má svou premiéru v úterý 13. dubna. Hlavní organizátor on-line setkání je České centrum Řím, které se touto cestou rozhodlo představit mistrovské dílo slavného českého fotografa Josefa Koudelky spolu s reflexí jeho tvorby ze strany předních italských umělců. Celkem jsou na pořadu čtyři on-line setkání s tvůrci, kteří se hlásí ke Koudelkově odkazu a kteří se nechali jeho tvorbou ovlivnit. Na realizaci nového cyklu se spolu s Českým centrem podílí také Velvyslanectví České republiky v Římě, nakladatelství Contrasto, Sovrintendenza Capitolina města Řím a nadace Forma per la Fotografia. Setkání se konají v italském jazyce.

Online cyklus „Kořeny. Pohledy na výstavu“ startuje v úterý 13. dubna. Čtyři bezplatná online setkání se budou konat na sociálních sítích muzea Ara Pacis v rámci výstavy „Josef Koudelka. Kořeny. Důkazy historie, záhada krásy“. Pohledy na výstavu budou vysílány přímo z muzea Ara Pacis, v němž se expozice nachází. V otevřeném, poutavém dialogu každý z hostů nabídne svůj osobitý pohled na mimořádnou fotografickou cestu Josefa Koudelky za poznáním kořenů naší historie: sto nádherných panoramatických snímků, z nichž mnohé jsou velkoformátové. Prezentovaná práce je výsledkem jedinečného projektu, jež byl realizován třicet let. Je výsledkem zkoumání a ztvárňování nejdůležitějších archeologických nalezišť ve Středomoří.

KOUDELKA KE KOŘENŮM, NAPŘÍČ OBORY

Avizované online debaty dávají prostor pro dialog mezi kurátory výstavy a italskými experty z oboru archeologie, fotografie a geografie. Koudelkovy fotografie a vůbec celá tématika jsou díky tomu konfrontovány mezioborově. Svou účast v projektu totiž potvrdily čtyři významné osobnosti: fotograf Andrea Jemolo (13. dubna), který se podělí o své úvahy nad fotografováním města, architektury a vzpomínek; archeolog Emanuele Greco (11. května) prozkoumá archeologický kontext, ve kterém byly snímky českého fotografa pořízeny; geograf Franco Farinelli (8. června) bude analyzovat význam mýtu a „mytologický“ charakter Koudelkovy fotografie; archeolog Simone Foresta (6. července) popíše, jak fotografie přispívá k budování citu pro antiku: krása a údiv, řád a chaos, úžas a neklid.

PETRA BŘEZÁČKOVÁ, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA ŘÍM:

„Výstava Josefa Koudelky patří mezi top akce letošního římského kulturního kalendáře. Koudelka se neukazuje místnímu publiku poprvé. Dostal se hluboko do italského podvědomí především díky velkolepé výstavě CAOS (1999, Palazzo delle Esposizioni). Dnes, po více než dvaceti letech, vstupuje Koudelka triumfálně do prostor římského muzea Ara Pacis. Tím symbolicky navazuje na kořeny antické kultury i místem, jelikož v moderní architektuře muzea od Richarda Meiera je umístěn i antický oltář bohyně míru Pax a další antické artefakty.“

Postřehy všech čtyř protagonistů budou příležitostí podívat se na mimořádné černobílé snímky českého fotografa, pořízené z různých úhlů pohledu, v Sýrii, Řecku, Turecku, Libanonu, na Kypru (severním a jižním), v Izraeli, Jordánsku, Egyptě, Libyi, Tunisku, Alžírsku, Maroku, Portugalsku, Španělsku, Francii, Albánii, Chorvatsku a samozřejmě i v Itálii. Petra Březáčková současně uvedla, že během online debat zde vzniká prostor pro veřejnosti vstoupit do diskuze vedené v italštině.

Samotná výstava bude prodloužena do 29. srpna 2021, za dodržování veškerých protipandemických opatření. Unikátní výstava je pořádána za podpory Roma CultureSovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliContrasto a Magnum Photos a organizována nakladatelstvímContrasto a společností Zètema Progetto Cultura, ve spolupráci s Villa Medici, Académie de France à RomeČeského centra v ŘíměVelvyslanectví České republiky v Římě.

ORGANIZÁTOŘI:

Cyklus setkání koncipuje a realizuje: Sovrintendenza Capitolina a Contrasto, společně s Nadací Forma per la Fotografia, za podpory Českého centra Řím a Velvyslanectví České republiky v Itálii.

KALENDÁŘ

 • Úterý 13. dubna, v 18:30 – Setkání s fotografem Andreou Jemolem
  Musíte to vidět, abyste to pochopili. Focení římských archeologických nalezišť
  Andrea Jemolo navazuje na svou osobní zkušenost s projektem Walls, fotografie římských hradeb, jež byl před lety prezentován v Muzeu Ara Pacis, a představí své úvahy nad tím, co znamená fotit města, architekturu a vzpomínky.
 • Úterý 11. května, v 18:30 – Setkání s archeologem Emanuelem Grecem
  Historie a příběhy Středomoří.

  Vycházejíc z výběru panoramatických snímků pořízených Koudelkou během jeho třicetileté cesty po Středomoří se Emanuele Greco zaměří na archeologický kontext, který není vždy okamžitě srozumitelný. Identifikace památek a ruin bude součástí rekonstrukce celkového topografického obrazu s cílem spojit pohled českého fotografa s historickým výkladem zastoupených archeologických nalezišť.
 • Úterý 8. června 18:30 – Setkání s geografem Francem Farinellim
  Trasa a mapa. Cesta Josefa Koudelky za kořeny Středomoří.

  Aktuálnost mýtu, je klíčem k interpretaci Koudelkových fotografií, jež právě díky své „mytologii“ připravují rodnou půdu pro budoucí pohledy. Franco Farinelli nabízí geokulturní pohled na Koudelkovo dílo
 • Úterý 6. července 18:30 – Setkání s archeologem Simonem Forestou
  Dojmy, emoce, ruiny.

  Krása a zmatek, pořádek a chaos, úžas a neklid. Co nám sdělují obrazy ruin starověkého světa? Dialog vycházející z díla Josefa Koudelky bude odrážet to, jakým způsobem fotografie vytváří pocit minulosti.

Váš komentář