Domů Zpravodajství Zajímavosti IROP informuje o nastavení výzev pro základní školy

IROP informuje o nastavení výzev pro základní školy

0

Ministerstvo pro místní rozvoj v pátek (30. 9. 2022) vyhlásí prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dvě výzvy na podporu základních škol. Pro tzv. méně rozvinuté regiony a přechodové regiony je připraveno celkem 3,2 mld. korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nestanovilo priority při výběru škol a z údajů Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) je zřejmé, že hrozil několikanásobný převis žádostí. Proto jsme museli zacílit pravidla, díky kterým na podporu dosáhne více žadatelů.

„Žadatelé nebudou muset mít platné stavební povolení v době podání žádosti. Abychom podpořili co největší počet kvalitních projektů, museli jsme přistoupit k úpravě míry financování z EFRR respektující přístup Evropské komise k regionální politice – pro méně rozvinuté regiony je to 75 % a pro přechodové regiony 65 %. Napravujeme tak chyby předchozí vlády, která nebrala v potaz, že by méně rozvinuté regiony měly mít nárok na větší míru podpory než ty více rozvinuté,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. “Celkem by v nadcházejícím období do rozvoje základních škol mělo zamířit až 8,2 mld. Kč ve třech výzvách, kromě CLLD i přes ITI pro rozvoj metropolitních oblastí,“ dodává ministr.

Každá škola z logických důvodů bude moci podat maximálně jeden projekt. Prázdné a duplicitní žádosti budou vyřazovány. Limit celkových způsobilých výdajů na projekt bude od 5 mil. Kč a nesmí přesáhnout 35 mil. Kč. To by podle zkušeností s velikostí projektů z výzev v IROP 2014-2020 mělo vyhovovat i po započtení nárůstu cen a inflace v poslední době. Dotaci bude tvořit pouze příspěvek z EFRR.

Zároveň před vyhlášením výzev bude IROP nově zveřejňovat avíza se základními tezemi dané výzvy. Jde o systémové preventivní opatření, které má podpořit rovné podmínky při přípravě žádostí.

Budování školské infrastruktury nutně potřebuje další zdroje financování. Proto Ivan Bartoš podpořil během zářijového hlasování v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR spolu s dalšími ministry usnesení, které vyzývá vládu, aby našla další zdroje financování pro školy. Pro toto usnesení hlasovali kromě ministra Bartoše také ministr školství Vladimír Balaš, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka nebo například ministr dopravy Martin Kupka. 

Na říjen je dále plánovaná výzva pro základní školy prostřednictvím Integrovaných územních investic (ITI) s výší prostředků 2,8 mld. Kč z EFRR. Bude vypsaná i výzva prostřednictvím Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), kde odhadujeme zájem až o 2,2 mld. Kč z EFRR na podporu základních a mateřských škol.

Další investice mohou školy, jakožto veřejné budovy, čerpat na snížení energetické náročnosti prostřednictvím Operačního programu životní prostředí a na neformální vzdělávání pak i z Operačního programu spravedlivá transformace. Oba programy má v kompetenci Ministerstvo životního prostředí. 

Kategorie regionů naleznete na webových stránkách IROP. 

BEZ KOMENTÁŘE

Váš komentář Cancel reply

Exit mobile version