Ministerstvo spravedlnosti od loňského roku vede jednání se zástupci právnických profesních komor o změnách tarifů. Od 1. ledna 2023 nabyla účinnosti změna notářského tarifu. V prosinci 2022 jsme odeslali do meziresortního připomínkového řízení návrh úpravy exekutorského tarifu. Aktuálně probíhají též diskuze s Českou advokátní komorou o novelizaci advokátního tarifu. Rozhovorů se účastní také zástupci organizace Člověk v tísni, která poskytuje dluhové poradenství.  

Proč dochází k úpravám tarifů?

Obecné důvody předložení novelizace exekutorského tarifu jsou obdobné jako u ostatních tarifů – reagují na aktuální vývoj ekonomických ukazatelů, především inflace, růst cen a růst mzdových nákladů. To se promítá do nákladů, které dotčeným vznikají při provádění činnosti. U exekutorů jde konkrétně o náklady vynakládané bez souvislosti s konkrétním řízením – např. mzdy zaměstnanců, náklady na energie a o náklady spojené s konkrétním exekučním řízením – např. cestovní výdaje, výdaje za doručování písemností, za znalecké posudky, odborná vyjádření, výdaje za provedení dražby apod.

Konkrétní navržené změny

V návrhu projednaném s Exekutorskou komorou a zástupci Člověka v tísni dochází k navýšení minimální odměny. Současně také ke snížení paušální částky náhrady hotových výdajů, pokud jistina vymáhané pohledávky nepřesahuje 10 000 Kč.

Odměny a náhrady, které exekutorovi náleží při výkonu exekuční činnosti

V exekuci vedené k vymožení peněžitého plnění se navrhuje zvýšení minimální odměny – v exekuci, v níž jistina vymáhané pohledávky přesahuje 2 000 Kč, by se měla zvýšit ze 2 000 na 3 000 Kč.

Navržené změny se dotýkají také náhrad, které soudnímu exekutorovi náleží v exekučním řízení. Jde především o paušální náhradu hotových výdajů, které soudnímu exekutorovi vznikly v konkrétním exekučním řízení. Tuto paušální částku se navrhuje zvýšit v exekuci, která je vedena k vymožení peněžitého plnění, v němž jistina vymáhané pohledávky přesahuje 10 000 Kč, a v exekuci vedené k vymožení nepeněžitého plnění z 3 500 Kč na 4 500 Kč. Zároveň se některé položky (např. soudní poplatky nad 1 000 Kč) navrhuje vyjmout z této paušální částky a nově hradit ve výši prokázané soudním exekutorem.

Motivace dlužníků – snížení paušální částky z 3 500 na 3 000 Kč u jistiny nepřesahující 10 000 Kč

Snahou při úpravě tarifu byla rovněž motivace dlužníků k tomu, aby vymáhaný nárok splnili v prvních fázích exekučního řízení. To je výhodné jak pro oprávněného tak pro povinného. V prvním případě je jeho nárok vymožen dříve, dlužníci pak hradí jen snížené náklady exekuce.

Soudní exekutor totiž v prvních fázích exekučního řízení zasílá povinnému výzvu ke splnění vymáhané povinnosti. V ní povinného poučí, že pokud splní ve stanovené 30denní lhůtě vymáhaný nárok a zálohu na snížené náklady exekuce, dojde poté ke skončení (provedení) exekuce. Snížené náklady exekuce jsou stanoveny exekutorským tarifem a návrh předpokládá, že budou ještě dále sníženy.

Podle návrhu by mělo dojít ke snížení paušální částky náhrady hotových výdajů v případě, že jistina vymáhané pohledávky nepřesahuje 10 000 Kč, a to z 3 500 Kč na 3 000 Kč.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno