Neděle 11.12.2022 je celostátním změnovým termínem jízdních řádů. Při této příležitosti dochází každoročně k zásadnějším změnám jízdních řádů a změnám vedení linek, případně k ukončování či zahajování velkých výluk. Přinášíme přehled nejdůležitějších změn na jižní Moravě v IDS JMK.

Jízdní řády platné od 11. 12. 2022 jsou ke stažení zde.

Vznik přestupního terminálu Nemocnice Bohunice – Terminál Nemocnice Bohunice se stane druhým největším přestupním místem na regionální linky v Brně.

Od 11.12.2022 bude tramvajová linka 8 z Líšně do Starého Lískovce ukončena v novém přestupním terminálu Nemocnice Bohunice.

Se zprovozněním nového uzlu souvisí i dlouhodobě plánovaná změna ukončení regionálních linek 401, 402, 405 a 406 v Brně. Proto dojde k následujícím výrazným změnám, které se týkají cestujících ve směru od Ivančic, Oslavan, Zastávky, Rosic a Velké Bíteše:

Autobusy linek 401 a 402 budou přetrasovány z dnešní konečné zastávky v Brně na ul. Kyjevské do nového terminálu Nemocnice Bohunice. Pro cestující z Popůvek a Bosonoh tak dojde k navýšení četnosti spojení do zastávky Nemocnice Bohunice a lepší provázanosti autobusů linek 51, 401 a 402, kdy ve špičkách pracovních dní bude zajištěno spojení v intervalu až 15 minut mezi spoji.

Autobusy linek 405 a 406 budou nově ukončeny v zastávce Nemocnice Bohunice. Nebudou tak již vedeny na Mendlovo nám., kde v rámci rekonstrukce tohoto dopravního uzlu dojde k odlehčení dopravy o uvedené regionální linky.

Autobusy linek 403 a 404 zůstávají ve stávající trase a budou ukončeny na ulici Labské. Přestup na tramvaje zůstává na zastávce Osová.

Stávající smyčku Starý Lískovec budou nově obsluhovat tramvajové linky 6 a 7.

Autobusová linka 61 bude zrušena. Obsluhu zastávek Holandská a Bidláky místo linky 61 zajistí autobusy linky 40 vedená ze zastávky Studentská přes Nemocnici Bohunice do Tuřan.

Z terminálu bude vyjíždět do regionu 5 linek (linky 51, 401, 402, 405 a 406) zajišťujících spojení do měst Rosice, Ivančice, Oslavany a dalších více jak 30 obcí.

Cestující z regionu díky ukončení v novém terminálu získají nové přestupní možnosti – rychleji se dostanou například do Králova Pole (linkou E56), do Bystrce či Komárova (linkou 50). Spojení do centra bude zajištěno tramvají 8. Trolejbusy 25 cestující odvezou na Mendlovo náměstí případně do oblasti ulic Veveří či Lidická.

Změny v jízdním řádu na železnici

V souvislosti s postupným nasazováním jednotek Moravia bude zejména o víkendech posílen provoz páteřních vlakových linek S2 a S3.

Linka S2

Linka S2 bude nově o víkendech jezdit v intervalu 30 minut z Brna do Blanska a Rájce-Jestřebí (namísto původního intervalu 60 minut), v jižním směru nově každou hodinu z Brna do Sokolnic-Telnice (doposud jezdí každé dvě hodiny). Na některé nově prodloužené vlaky do Sokolnic bude navazovat linka 611 do Újezdu u Brna a Lovčiček. Od dubna 2023 v souvislosti s předpokládaným plným pokrytím linky S2 jednotkami Moravia bude dále v pracovních dnech dopoledne rozšířen provoz v brněnském úseku Brno hl.n. – Brno-Chrlice na 30 minut (namísto současných 60 minut).

Pozor od 11. 12. 2022 bude platit speciální provoz na lince S2 mezi Brnem a Blanskem/Letovicemi.

Linka S3

Na lince S3 bude nově o víkendu prodloužen 30minutový interval z Kuřimi až do Tišnova, kde doposud vlaky jezdí po 60 minutách.

Od dubna 2023 se rovněž předpokládá dle provozního konceptu projektu pořízení jednotek Jihomoravského kraje Moravia ukončení vlaků linky S3 v Křižanově, kdy do Žďáru nad Sázavou bude pokračovat po přestupu jiná souprava. Od července pak bude zaveden přestup i v Letovicích u spěšných vlaků Brno – Česká Třebová.

Linka S6

Další páry nových vlaků v ranní špičce budou zavedeny na lince S6 v relaci Šlapanice – Brno. Jedná se o dosud chybějící vlaky s příjezdy do Brna v 7:50 a 8:50, přičemž vlak s příjezdem 7:50 do Brna se podařilo zavést již v září 2022.

Linka S41

Na lince S41 bude zaveden nový vlak v ranní špičce pracovních dnů Rakšice – Miroslav – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov (s příjezdem 6:44) s návazností na vlak linky S8 do Znojma, v opačném směru pojede nově vlak do Brna (s příjezdem v 8:24) již z Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova.

Dokončovací omezení a výluky na Blanensku

Prvních 8 dní nového jízdního řádu bude z důvodu konsolidačních jízd omezena traťová rychlost na nově modernizované trati Brno – Blansko. Z toho důvodu budou od 11. do 18. 12. 2022 vybrané vlaky linky S2 a všechny vlaky linky R19 odjíždět z Brna dříve proti pravidelnému jízdnímu řádu, jiné budou za Blanskem o několik minut opožděny, spěšné vlaky linky S2 mimořádně projedou zastávky Bílovice nad Svitavou a Adamov. V opačném směru některé vlaky odjedou nepatrně dříve z Blanska a do Brna přijedou vlaky mírně opožděny. Ve špičkách prac. dnů vlaky vedené z Rájce-Jestřebí projedou Adamov zastávku, Bílovice nad Svitavou a Brno-Židenice. Většina vlaků vedených z Letovic mimořádně projede Adamov zastávku. Dva páry špičkových vlaků (odjezdy 14:45 a 16:45 z Brna do Rájce-Jestřebí) nepojedou prvních 8 dnů platnosti nového jízdního řádu vůbec. Podrobnosti budou ve výlukovém jízdním řádu. Další omezení dopravy na lince S2 se očekává v březnu 2023 v souvislosti s dokončovacími pracemi na trati.

V souvislosti se zahájením provozu vlaků mezi Brnem a Blanskem dojde k vrácení autobusových linek 75, E75, 210, 211 a 233 do původních tras. Bude ukončen provoz náhradních autobusových linek xS2A, xS2B, xS2C a xS2D.

Nové elektrické jednotky Jihomoravského kraje Moravia

Nejvýznamnější, a pro cestující nejviditelnější, změnou na železnici v roce 2023 bude bezesporu nasazení nových moderních elektrických jednotek Jihomoravského kraje Moravia. V cílovém stavu, který se předpokládá ve druhém čtvrtletí roku 2023, bude 31 čtyřvozových a 6 dvouvozových jednotek jezdit na všech vlacích linek S2 Letovice – Blansko – Brno – Křenovice, S3 Hustopeče/Židlochovice – Brno – Tišnov – Křižanov, S51 Šakvice – Břeclav a na vybraných spojích linky S9 Břeclav – Hodonín.

Od začátku jízdního řádu se předpokládá prozatím pouze provoz kratších jednotek, a to na lince S51 a na části vlaků linky S2. Zbylé nové jednotky budou do zkušebního provozu s cestujícími, jakož následně i do pravidelného provozu na linkách S2 a S3, nasazovány postupně mezi prosincem 2022 a dubnem 2023. Z toho důvodu je třeba v prvních týdnech nového jízdního řádu počítat na lince S2 s vedením části vlaků staršími rychlíkovými vozy Českých drah.

Změny v oblasti Boskovicka a Velkoopatovicka (prezentovány již v době projednávání s obcemi)

Rychlé spojení vlaky mezi Brnem a Boskovicemi

Vlaky linky S21 Skalice nad Svitavou – Boskovice (-Velké Opatovice) budou ve Skalici nad Svitavou primárně navazovat na rychlíky a spěšné vlaky. Tím bude dosaženo jízdní doby Brno – Boskovice s přestupem ve Skalici nad Svitavou za 40 – 45 minut. Ve špičkách pracovních dní bude toto spojení zajištěno každou hodinu, mimo tuto dobu pak po dvou hodinách.

Linka 251 ve špičkách pracovních dnů pojede do Rájce-Jestřebí k vlakům S2 směr Brno

Vybrané spoje linky 251 ve špičkách pracovních dnů po příjezdu od Velkých Opatovic do Boskovic pojedou expres bez zastávky do Rájce-Jestřebí k žel. stanici. Tam naváže vlak S2 do Brna, který z Rájce-Jestřebí bude vyjíždět. Obdobné řešení bude fungovat i v opačném směru. Toto opatření zajistí ve špičkách pracovních dnů rychlé a komfortní spojení mezi Velkými Opatovicemi, Boskovicemi a Brnem oběma směry.

Optimalizace spojení mezi Boskovicemi a Skalicí nad Svitavou (Černou Horou)

Z důvodu velkého množství linek a souběhu autobusů a vlaků mezi Boskovicemi a Skalicí nad Svitavou bude přeřešena doprava mezi oběma lokalitami. Nejen, že se doprava zpřehlední, ale navíc dojde k úspoře nákladů za dopravní obslužnost, a to s minimálním dopadem na cestující.

V daném úseku dochází ke zpřehlednění linkového vedení. Mezi Boskovicemi a Skalicí nad Svitavou tak již nebude vedena linka 251 (vybrané spoje vedeny mezi Boskovicemi a Rájcem-Jestřebí expres – viz informace výše) a zcela zrušena bude linka 162, která bude v úseku Boskovice – Černá Hora nahrazena prodloužením vybraných spojů linky 250 ze Skalice nad Svitavou do Černé Hory. Účelové spoje linky 162 vedené z Černé Hory do průmyslové zóny v Kuřimi budou převedeny na linku 301 a pro cestování do centra Kuřimi bude možné využít v Lipůvce autobusy linek 152 a 313. Samozřejmě bude i nadále zajištěn přípoj od vlaků linek S2 a R19 ve směru z Brna ve Skalici nad Svitavou na navazující vlaky linky S21 nebo autobusy linek 250, 256 a 257 do Boskovic a opačně.

Zavedení přímého autobusového spojení Brno – Boskovice (Velké Opatovice)

Zpřehlednění linkového vedení mezi Boskovicemi a Skalicí nad Svitavou a prodloužení linky 250 ze Skalice nad Svitavou do Černé Hory umožňuje zajistit přímé spojení Boskovic s Brnem, Královým Polem kombinací linek 250 a 301 přes Černou Horu a Lipůvku a to až devětkrát za pracovní den ve školním roce v obou směrech. Vyznačené spoje linky 250 změní v Černé Hoře označení na linku 301 a budou bez přestupu pokračovat do Králova Pole.

Navíc bude zavedeno i přímé spojení ráno z Velkých Opatovic v 5:28 do Brna, Kr. Pole (příjezd v 6:57) a odpoledne zpět z Brna v 15:32 do Velkých Opatovic (příjezd 17:22).

Zlepšení pravidelnosti linky 301

Dlouhodobá přetíženost komunikace I/43 v oblasti kolem Lipůvky způsobuje četná zpoždění a nepravidelnosti odjezdů na linkách projíždějících danou oblastí, zejména na páteřní lince 301.

Mezi 14. a 18. hodinou prodlužuje jízdní dobu mezi Brnem a Lipůvkou. Toto opatření zlepší přesnost odjezdů linky 301 a zlepší garanci přípojů na návazné linky v přestupních uzlech.

Změny v Brně

Zahájení provozu na tramvajové trati Osová – Nemocnice Bohunice. Tramvajová linka 8 bude nově od zastávky Osová pokračovat přes zastávku Západní brána do terminálu Nemocnice Bohunice.

Tramvajová linka 7 bude ze zastávky Švermova prodloužena do smyčky Starý Lískovec.

Na trase linek 6 a 7 bude v úseku Osová – Dunajská zřízena nová zastávka Karpatská.

Přibližně polovina spojů trolejbusové linky 37 bude prodloužena do zastávky Nemocnice Bohunice, a to nově celodenně v pracovních i nepracovních dnech.

Autobusová linka 61 bude zrušena. Obsluhu její trasy zajistí tramvajová linka 8 v nové trase a také stávající autobusové linky 40 a 69. V této souvislosti pojede nově autobusová linka 40 v úseku Křídlovická – Ústřední hřbitov přes zastávky Holandská a Bidláky, nebude tak již obsluhovat zastávku Strážní. Zastávka Bidláky bude nově obsluhována také ve směru do Bohunic.

Zrušení linky 53 a změna na lince 72

Linka 53 bude v plném rozsahu nahrazena linkou 72. Linka 72 tedy bude nově v provozu celodenně v pracovních i nepracovních dnech. Ve špičkách pracovních dnů pojede v celé trase Technologický park – Poliklinika Lesná (– Obřany, sídliště), v ostatní době bude v provozu v úseku Technologický park – Královo Pole, nádraží.

Náhrada linek 81 a 82 a zavedení linky 62

Autobusové linky 81 a 82 budou nahrazeny jinými spoji. Obsluhu zastávky Valašská zajistí nově autobusová linka 51, která ve směru od Ústředního hřbitova k Zoologické zahradě pojede v úseku Pod dálnicí – Osová přes zastávky U hřiště a Valašská. Ve směru k Zoologické zahradě tak vynechá zastávky Točná, Čermákova, Svah a Kosmonautů. Vybrané spoje linky 51 od Bystrce budou nově v pracovních dnech dopoledne prodlouženy od zastávky Nemocnice Bohunice do zastávky Točná a dále přes zastávky U hřiště a Valašská zpět směr Nemocnice Bohunice a Zoologická zahrada. Obsluhu oblasti Červeného kopce zajistí nová minibusová linka 62 v trase Mendlovo náměstí – Poříčí – Nemocnice Milosrdných bratří – Červený kopec. Obsluhu oblasti ulice Labské zajistí v pracovních dnech v době od 9 do 14 hodin vybrané spoje linky 69, které pojedou v úseku Osová – Pod nemocnicí v obou směrech závlekem přes zastávky Vltavská a Labská. Zastávky Francouzská a OC Futurum již nebudou obsluhovány.

Záměna konečných zastávek linek N98 a N99

V oblasti Líšně dojde k záměně konečných zastávek linek N98 a N99. Linka N98 bude z Jírovy prodloužena do Mariánského údolí, naopak linka N99 bude zkrácena do zastávky Jírova. Přestupní návaznost mezi oběma linkami v zastávce Jírova zůstává zachována.

Změna režimu zastávek na znamení

Od změnového termínu se zcela ruší režimy označené v jízdních řádech písmenem „o“ (zastávka od 20 do 5 hodin na znamení) a písmenem „w“ (zastávka v pracovních dnech od 20 do 5 hodin a v nepracovní dny celodenně na znamení). Nově se zavádí režim „x“ (zastávka v pracovních dnech od 19 do 6 hodin a v nepracovní dny celodenně na znamení). Většina zastávek obsluhovaných v režimech „o“ a „w“ bude nově obsluhována v režimu „x“, některé zastávky budou nově obsluhovány v režimu „z“ (celodenně na znamení).

Váš komentář