Vážení klienti, jste v karanténě nebo covid pozitivní, potřebujete lékařské ošetření či konzultaci a nevíte co dělat? Pro tyto případy vám nabízíme několik základních rad, jak postupovat:

Nejprve kontaktujte svého ošetřujícího lékaře nebo zdravotníka. Nikoli však osobně,
návštěvou v ordinaci, ale vzdálenou, tzv. distanční formou, tzn. po telefonu, pomocí video hovoru nebo e-mailem.

Popište své aktuální zdravotní problémy, položte svoje dotazy nebo žádosti o radu. Zároveň sdělte, že jste, pokud to lékař neví, v karanténě nebo izolaci pro onemocnění covid – 19. Lékař vyhodnotí vaše potíže, včetně epidemiologického rizika, a doporučí další postup.

Distanční péče

Pro konzultaci na dálku mohou lékaři, ale i fyzioterapeuti, kliničtí logopedi, kliničtí psychologové nebo adiktologové použít domluvené a ZP MV ČR hrazené zdravotní výkony.

V jejich rámci vám mohou lékaři, nejčastěji registrující praktický lékař, také vystavit elektronicky recept, dočasnou pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny nebo žádanku na laboratorní vyšetření koronaviru. Mohou vystavit i listinné doklady, jako je např. poukaz na léčebnou pomůcku, žádanka na nejrůznější vyšetření, přepravu sanitkou, apod. a tyto zaslat například Českou poštou.

Akutní problémy

V případě akutních problémů vás lékař nesmí odmítnout, i když jste v karanténě nebo izolaci kvůli onemocnění covid-19, ale musí se s vámi domluvit, třeba i distančně, na dalším postupu.

Vyžaduje-li váš zdravotní stav, aby vás lékař vyšetřil osobně, ale situaci nevyřešila konzultace na dálku s vaším ošetřujícím nebo registrujícím lékařem, popř. se vám s ním nepodařilo spojit nebo dokonce návštěvu v ordinaci odmítl, pak nejlépe po předchozí telefonické domluvě navštivte urgentní příjem v nejbližší nemocnici nebo kontaktujte linku 155 a konzultujete postup s operačním střediskem Zdravotnické záchranné služby.

Co když bolí zuby

Neodkladný stomatologický problém, který nevyřeší ani volně prodejná analgetika nebo např. antibiotika vystavená v rámci distanční konzultace na eRecept, můžete – opět po předchozí telefonické domluvě – řešit návštěvou nejbližší stomatologické pohotovosti. Aktuální seznam najdete na stránkách místně příslušného krajského úřadu, jeho odboru zdravotnictví.

Věříme, že se v této situaci neocitnete, ale pokud vám konkrétní lékař odmítne poskytnout zdravotní péči, je potřebné o této skutečnosti písemně informovat zdravotní pojišťovnu a odbor zdravotnictví místně příslušného krajského úřadu.