Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách e-shopů, které se stávají dominantní platformou v oblasti spotřebitelského nákupu. V 1. čtvrtletí tohoto roku provedla 254 kontrol a porušení právních předpisů zjistila ve 196 případech, což je 77,2 %. Nejčastěji obchodníci neinformovali spotřebitele o možnostech výrobky reklamovat nebo použili vůči němu klamavé obchodní praktiky.

Česká obchodní inspekce v období od 3. ledna do 31. března 2022 provedla 254 kontrol, které byly zaměřené na internetové obchodování. Kontrolami cílenými především na internetové obchody a platformy, u kterých identifikovala možné riziko poškozování práv spotřebitelů, zjistila ve 196 případech (77,2 % všech provedených kontrol), porušení právních předpisů.

InspektorátPočet kontrolKontroly se zjištěnímZjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha14964,3%
Jihočeský a Vysočina191789,5%
Plzeňský a Karlovarský432251,2%
Ústecký a Liberecký261765,4%
Královéhradecký a Pardubický242291,7%
Jihomoravský a Zlínský493673,5%
Olomoucký a Moravskoslezský797392,4%
Celkem25419677,2%

Zjištěné nedostatky

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byl ve sledovaném období porušen ve 398 případech. Konkrétně se jednalo:

  • ve 105 případech prodávající řádně neinformoval spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva zboží reklamovat, společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)
  • v 97 případech bylo zjištěno klamavé konání prodávajícího vůči spotřebiteli ve smyslu poskytování nepravdivých informací či informací uvádějících v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele, atp. (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5)
  • v 72 případech bylo zjištěno klamavé opomenutí, neboť prodávající či poskytovatel služby opomenul spotřebiteli poskytnout podstatné informace o výrobku či službě, popř. informace zatajil nebo je poskytl nejasným, nejednoznačným či nesrozumitelným způsobem (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a)
  • v 70 případech prodávající neinformoval žádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního narovnání spotřebitelských sporů – ADR (§ 14)
  • ve 21 případech prodávající porušil předpis, který upravuje postup při uplatnění a řešení reklamací, zejména prodávajícímu ukládá povinnost přijmout reklamaci a vystavit o tom písemné potvrzení a dále povinnost o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji ve stanovené lhůtě (§ 19 odst. 1, 3).

Porušení dalších ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., bylo zjištěno v menším rozsahu.

Porušení přímo použitelných právních předpisů EU bylo zjištěno ve 27 případech a další porušení právních předpisů, které jsou v dozorové kompetenci ČOI, bylo zjištěno ve 43 případech. Jednalo se například o 20 případů porušení zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, nebo v 8 případech porušení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, kdy kontrolovaná osoba nesplnila uložené povinnosti.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce v tomto období pravomocně uložila 239 pokut ve výši 4 083 500 Kč. Nejvyšší pokutu uložil ve sledovaném období inspektorát České obchodní inspekce pro Plzeňský a Karlovarský kraj, jednalo se o pokutu ve výši 750 000 Kč společnosti LUNZO s.r.o., která se dopustila nekalé obchodní praktiky mimo jiné tím, že na svých stránkách www.lunzo.cz uváděla nepravdivé informace o spokojenosti uživatelů s nákupní galerií lunzo.cz. Příklady: Negativní hodnocení uživatelky, která napsala tento text: „Žádné zboží mi nedorazilo a už chcete řešit spokojenost s produktem? No promiňte, vše zaplaceno, uhrazeno a zboží nikde!!!!!!!!! Jsem fakt rozčarovaná“ a uživatele, který udělil 1 hvězdičku s negativním slovním hodnocením „NE!!! Objednávka zaplacena!! měsíc a nemám nic!! Nedoporučuji!!“, bylo smazáno. Dále společnost smazala toto hodnocení jiné uživatelky: „Nejsem vůbec spokojená. Zboží mi nepřišlo.“ a dalšího uživatele: „Zboží jsem zaplatil převodem, nedoručili mi ho ani za 60 dní. Peníze mi nevrátili“, kteří svoji nespokojenost vedle negativního slovního hodnocení vyjádřili i udělením 1 hvězdičky. Upraveno nakonec bylo i hodnocení inspektorky ČOI (která vystupovala v postavení spotřebitele), když její negativní hodnocení spočívající v udělení 1 hvězdičky doplněné komentářem „Nejsem spokojená, dlouhá doba dodání“, zobrazila se nakonec recenze s udělenými 5 hvězdičkami.

ČOI nadále rozšiřuje a aktualizuje seznam rizikových e-shopů na adrese www.rizikove.cz.

Česká obchodní inspekce systémovou kontrolní činností tuzemského internetového obchodování naplňuje cíle, které si stanovila v oblasti prevence nežádoucích jevů a ochrany spotřebitelských zájmů. Výsledky kontrol e-shopů za 1. čtvrtletí roku 2022 znovu potvrdily porušování spotřebitelské legislativy (poskytování nekompletních informací o prodávaných výrobcích, nekalé obchodní praktiky, neinformování spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, neposkytování informací souvisejících s uplatněním práva z odpovědnosti za vady výrobků). Vzhledem k výsledkům, 77,2 % zjištěných nedostatků, bude kontrola v této oblasti pokračovat i v následujícím období.

Váš komentář