Zastupitelé města na pravidelném jednání 16. dubna schválili úpravy rozpočtu do konce roku, individuální dotace, zápůjčky a dotace ze stavebního fondu města, aktualizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Jihovýchod“, delegovali zástupce města do řídicích orgánů společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, i další záležitosti.

Zastupitelé schválili úpravu rozpočtu

Přijetím rozpočtového opatření č. 3 schválili zastupitelé úpravu rozpočtu města na letošní rok. Podstatou opatření je průběžná aktualizace rozpočtu podle předpokládaných příjmů a výdajů do konce roku. Předpokládané příjmy jsou ve výši 576 294 600 Kč a výdaje ve výši 721 940 600 Kč. Rozpočtový schodek ve výši 145 646 000 Kč bude pokryt přebytkem hospodaření z minulých let.

Dotace podpoří provoz MHD, sportovce i stavebníky

Na podporu provozu městské hromadné dopravy (MHD) zastupitelé schválili dotaci společnosti ČSAD Hodonín ve výši 731 200 Kč, a to na částečnou úhradu mzdových nákladů řidičů MHD..

Na činnost Sportovního hokejového klubu mládeže (SHKM) zastupitelé schválili dotaci ve výši 80 tisíc korun. Žádost klubu o dotaci projednávali zastupitelé už na svém minulém jednání, ale kvůli potřebě upřesnění podmínek byla žádost odložena.

Dále zastupitelé jednomyslně schválili poskytnutí finančního daru ve výši 143 500 Kč z veřejné sbírky pro Kubíka. Peníze byly vybrány v období od září 2018 do března 2019, sbírka stále trvá. Kromě veřejnosti přispěly do sbírky výtěžkem z předvánočních akcí Rodinné centrum Žofka z Mutěnic a ZUŠ v Hodoníně. Vybrané peníze poslouží Kubíkovi především k rehabilitaci.

Dotace ze stavebního fondu

Zastupitelé schválili zápůjčky a dotace z programu „Stavební fond“ v celkové výši 490 tisíc korun pěti žadatelům. Prostředky z dotačního programu poslouží žadatelům k modernizaci a opravám svých bytových jednotek a rodinných domů, na opravy fasád i zateplení.

Stavební fond funguje v Hodoníně po mnoho let a usnadňuje žadatelům financovat opravy a modernizovat své domovy za pomoci prostředků města. Program se vztahuje i na opravy poruch vzniklých statickým poškozením staveb. To je v současné době aktuální i pro některé vlastníky bytových jednotek v městské části Bažantnice. Zastupitelé města proto rozhodli o dílčích úpravách programu, které ulehčí žadatelům čerpat prostředky ze stavebního fondu rychleji i pro tyto účely a na projektové práce. Žadatel může obdržet na jednu bytovou jednotku bezúročnou zápůjčku ve výši až 70 tisíc korun, která je splatná do šesti let, a k tomu 28 tisíc korun nevratné dotace.

Projekt regenerace sídliště Jihovýchod pro ulici Očovskou je připraven

Zastupitelé města schválili aktualizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Jihovýchod“ včetně jeho financování. Projekt řeší rekonstrukci ulice Očovská v úseku od křižovatky s ulicí Legionářů po bytový dům v ulici Očovská 5. Stavba zahrnuje obnovu vozovky, chodníků, parkoviště, kontejnerových stání i vybudování nových parkovacích stání. Náklady na rekonstrukci se odhadují na 17,6 milionů korun a předpokládá se využití dotačních prostředků státu. Se zahájením stavebních prací se počítá v příštím roce. Aktualizaci projektu schválili zastupitelé jednomyslně.

V orgánech společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín bude mít město nové zástupce

Město je vlastníkem přibližně 30 procent akcií společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín (VaK).  Jako jeden z největších podílníků má proto své zástupce v představenstvu a dozorčí radě VaK. Zastupitelé delegovali do představenstva společnosti starostu města Libora Střechu za Ing. Milanu Grauovou, do dozorčí rady místostarostu města Mgr. Ladislava Ambrozka za Janu Gajošovou a na jednání valné hromady společnosti delegovali starostu města Libora Střechu.