„Chceš-li motivovat druhé, začni sám u sebe.“ I tak by šlo jednoduše shrnout nové rozhodnutí radních, kteří se usnesli, že veškeré podklady na svá jednání budou nyní dostávat pouze v elektronické podobě. Chtějí tak především snížit administrativní zátěž, kterou tisk mnoha materiálů představoval. Neméně důležitý je však také ekologický aspekt. Díky ušetřenému množství papíru totiž v konečném důsledku šetříme i naši přírodu.