Pondělí 11. února bylo výjimečným dnem pro lékaře, odborný personál i pro 60 tisíc pacientů spádové oblasti Nemocnice TGM v Hodoníně. Nemocnice zahájila oficiálně provoz na nových speciálních přístrojích, které nedávno pořídila. Jedná se o 3D laparoskop, ultrazvuk pro radiodiagnostiku a ultrazvuk pro kardiologii s jícnovou sondou. Vše dohromady za přibližně 7 milionů korun. Slavnostní události se zúčastnili kromě vedení a zaměstnanců nemocnice, také zástupci Jihomoravského kraje jako zřizovatele a města Hodonína.

Na investice přispěli dotací ze svých prostředků zřizovatel nemocnice Jihomoravský kraj ve výši 4,5 milionu korun a město Hodonín ve výši 2 miliony korun.  „Poděkování si zaslouží všichni, kteří si uvědomují, že dnešní doba s sebou přináší nejen radostné věci, ale také mnohdy bolest, utrpení a obtíže, které je potřeba řešit,“děkoval dárcům a zřizovateli za pomoc při modernizaci vybavení ředitel nemocnice Antonín Tesařík. „Dnes je připomínán Světový den nemocných, a tak to vnímám i jako dárek pro naši nemocnici a její pacienty. Dárek, který bude sloužit všem,“ uvedl ředitel.

Hodonínská nemocnice se bude od letošního roku řadit k jedněm z mála v kraji, která, bude operovat špičkovým 3D laparoskopem Visera Elite II. Sofistikovaná technologie za téměř tři a půl miliónu korun umožňuje 3D zobrazení operovaného terénu, které operatérovi zajistí možnosti vidět nejen veškeré detaily, ale i „vnímat hloubku“. Díky speciálním 3D brýlím vidí chirurg operovanou část reálně, trojrozměrně. Systém má vysokou kvalitu ve Full HD zobrazení, digitálně přepočtenou na 4K rozlišení. Laparoskopické zákroky jsou tak daleko preciznější a bezpečnější, a pro pacienta hlavně rychlejší a šetrnější. Pacient se po nich zotaví za pár dní. Tým lékařů z hodonínské chirurgie provede ročně 2 tisíce operací a moderní laparoskopický přístroj využijí při všech typech operací.

Již druhý měsíc slouží pacientům radiodiagnostického oddělení nový ultrazvukový přístroj Canon Aplio 400 v hodnotě 1,5 milionu korun.  Využívá se k vyšetření dutiny břišní, ale i malých orgánů, jako jsou štítná žláza, dále pak cévy, žíly apod. Přístroj nabízí možnost měření v živém i statickém obraze, dá se připojit do digitální sítě a posílat výsledky vyšetření na dálku.

Sadu nových zařízení doplnil rovněž kardiologický ultrazvuk s jícnovou sondou Philips Affinity 70 za více než 2,2 milionu korun. Přístroj dokáže odhalit skryté choroby a vady srdce a jako jediný přístroj na trhu umí odhalit také jednu z příčin migrény. Ultrazvuk pracuje s maximální frekvencí až 1 800 snímků za sekundu, přičemž měření leze provádět na živém i statickém obraze. Přístroj podstatně zkracuje čas potřebný pro vyšetření pacienta.

Nemocnice TGM Hodonín, p. o.,  je jednou z páteřních krajských nemocnic. Je spádová pro 60 tisíc lidí z Hodonínska. Jen za rok 2018 provedla 8 853 hospitalizací. Má více než 500 zaměstnanců a svým pacientům nabízí 22 specializovaných ambulancí a celkem 200 lůžek. Nedávno jako jedna z mála nemocnic v kraji spustila také projekt paliativní péče, nabízející komplexní péči pro umírající pacienty.