Další kolo Hovorů občanů s vedením města se uskuteční ve středu 17. ledna 2018 od 17.30 hodin v přednáškovém sále Městské knihovny v Hodoníně, Národní tř. 36. Nenechávejte si své názory pro sebe a přijďte se s nimi podělit na setkání občanů s vedením města!