Třetím kolem jednání bude pokračovat ve středu 10. července práce týmu, který ve spolupráci s poradenskou společností AQE advisors připravuje strategii cestovního ruchu v Hodoníně. Jednání se uskuteční v zasedací místnosti rady města v budově hodonínské radnice a začne v 9 hodin. Na programu jednání bude tvorba návrhové části strategie cestovního ruchu a shrnutí výsledků. Ukončení jednání se předpokládá kolem 11.30 hod.
Projekt „Město Hodonín otevřené cestovnímu ruchu a podnikání, reg. číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007373“ se uskutečňuje za podpory evropských dotačních prostředků z Operačního programu Zaměstnanost.

Zdroj: hodonin.eu