Město Hodonín jako dlouholetý člen Národní sítě Zdravých měst organizuje v těchto dnech dvoudenní celostátní vzdělávací seminář pod názvem Podzimní škola Zdravých měst. Sál Evropa tak jen během středy 6. listopadu zaplnilo více než 140 účastníků z celé České republiky.

Cílem setkání je vzájemné předávání zkušeností a příkladů tzv. dobré praxe mezi jednotlivými městy a regiony. Ty se tak mohou vzájemně inspirovat, čehož v minulosti několikrát využilo i město Hodonín.  „Od jiných Zdravých měst jsme se učili třeba o participativním rozpočtu nebo městské energetice. Zkušenosti jsme sbírali v Litoměřicích nebo ve Znojmě. Hodonín dnes bude prezentovat příklad dobré praxe týkající se práce s lidmi bez domova a naší snahy, jak je dostat zpátky do života,“ řekl místostarosta Ladislav Ambrozek. Projekt Terénní sociální práce s osobami bez přístřeší, jehož realizátory jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí a školství Alžběta Vrbíčková a Milan Janda, obdržel od Národní sítě Zdravých měst „kulaté razítko Dobré praxe.“ To mohou získat města a obce jako určitou formu ocenění svých ukázkových aktivit z praxe i jejich aktivní prezentace. 

Na středečním semináři však zazněly také další příspěvky týkající se například seniorské a rodinné politiky, podpory zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, ekologické výchovy ve školách či péče o zeleň. Kromě měst přednášeli svá témata i zástupci z ministerstev a dalších institucí.

Podobné vzdělávací akce se konají třikrát do roka vždy na různých místech republiky. „Dnes budeme předávat štafetu do Litoměřic, takže jsme skutečně v různých koutech České republiky. Snažíme se ukázat jednotlivá města lidem, aby vůbec poznali Českou republiku, ale hlavně, aby se profesionálové z úřadů setkali a vyměnili si své zkušenosti. Cílem je, aby to ve městech fungovalo co nejlépe ve prospěch lidí, kteří tam žijí,“ sdělil blíže k účelu podobných setkání ředitel Národní sítě Zdravých měst Petr Švec.

Program pokračoval i druhý den, a to tréninkovým vzdělávacím blokem určeným koordinátorům Zdravých měst a Místní agendy 21. Tématem byly praktické tipy při tvorbě projektových žádostí, při řízení projektů a získávání finančních zdrojů.

Národní síť Zdravých měst ČR má v současnosti 131 členů s regionálním vlivem na 2113 měst a obcí. Kromě měst jsou v ní zastoupeny také kraje, mikroregiony a místní akční skupiny. (více informací na www.zdravamesta.cz)

Zdroj: Hodonin.eu