Další kolo Hovorů občanů s vedením města se uskutečnilo ve středu 13. března. Zájem o přímé setkání s novými představiteli města byl velký, o čemž svědčil i zaplněný přednáškový sál městské knihovny, živá diskuse a mnoho položených dotazů a námětů k řešení. V podobném přímém dialogu s obyvateli města bude vedení města pokračovat.

Probíraných témat a námětů bylo mnoho. Týkaly se především parkování a možného zvýšení kapacity parkovacích míst, dopravy ve městě, bezpečnosti cyklistů a napojení na cyklostezky, nedostatečného úklidu v některých městských částech – například v Bažantnici, péči o zeleň, kácení stromů a náhradní výsadby, stavu některých silnic a chodníků ve městě, bydlení a lokalit pro výstavbu rodinných domků a dalších.

Parkování a doprava ve městě jsou stále aktuální

Doprava, parkování a především nedostatek parkovacích míst ve městě jsou pravidelnými tématy, která zaznívají na setkáních s občany. Jedním z důvodů, jak zlepšit podmínky pro parkování automobilů v centru města, bylo zavedení čtyř parkovacích zón v posledních dvou letech. Koncem března dojde k rozšíření zóny č. 3 a 4 v ulici Svatopluka Čecha a u autobusového nádraží na tzv. smíšenou zónu. V zóně, kromě řidičů s rezidentní kartou, zaparkují za poplatek ve vyhrazené době i ostatní řidiči. Dalším řešením pro parkování by mohly být patrové parkovací domy. Taková studie včetně architektonické podoby domu vznikla už v minulosti, například v prostoru mezi budovou soudu a sokolovnou. „Nechceme tam parkovací dům, už v minulosti jsme proti tomu sepsali petici. Je to pro nás jediný zdroj světla,“reagovala jedna z přítomných občanek, bydlící v této části. „Chystáme se aktualizovat koncepci dopravy ve městě, která je už zastaralá,“ seznámil přítomné s dalším postupem místostarosta Petr Buráň. „V současné době se pracuje také na projektové dokumentaci k výstavbě velkého parkoviště u letního koupaliště, které by mohlo sloužit zároveň jako odstavné a napomohlo by k částečnému řešení situace. Pokud všechno dobře půjde, se stavbou by se mohlo začít už v příštím roce,“ doplnil místostarosta.

Řešení Pastelek bude do půl roku

Podobně sledovaným tématem jsou i bytové domy, zvané Pastelky, a odprodej bytových jednotek nájemníkům. „Jak byty, tak celý dům potřebují rekonstrukci. Kdy budeme vědět, zda si budeme moci odkoupit byty, nebo kdy město přistoupí k rekonstrukci?“ tázala se jedna z občanek bydlících v bytovém domě. Prodej bytů v Pastelkách se objevoval na zasedáních zastupitelstva města téměř pravidelně už více než rok.  „Vnímáme to jako velmi palčivé téma a chceme jej urychleně vyřešit jak v koalici, tak ve spolupráci s opozicí. Na dům jsme nechali zpracovat technický posudek a do půl roku bychom chtěli veřejnost informovat o řešení,“ odpověděl na položenou otázku starosta města Libor Střecha.

Vznikne koncepce péče o zeleň

Mnoho dotazů se týkalo úklidu, péče o zeleň, kácení stromů a náhradní výsadby či zadržování vody v území. „Chybí nám informace, proč se kácejí vzrostlé stromy, borovice i duby. Existuje plán náhradní výsadby a koncepce péče o zeleň?“ ptal se další občan. „Většina vzrostlých stromů se odstraňuje z bezpečnostních důvodů a na žádost obyvatel,“ reagoval na položenou otázku místostarosta Ladislav Ambrozek. „Koncepční dokument péče o zeleň neexistuje, ale o každém stromu se vedou záznamy, včetně jeho zdravotního stavu. Zeleň se obnovuje postupně. Péči o zeleň však chceme pozvednout na vyšší úroveň a připravit celkovou koncepci, což jsme si dali za cíl i ve svém programovém prohlášení,“ uvedl místostarosta. V této záležitosti již město spolupracuje se zahradními architekty a urbanisty, zejména u nových projektů. Již při jejich zadávání město vyžaduje náhradní výsadbu a zachytávání vody v území, případně další požadavky. Příkladem může být i jeden z posledních připravovaných projektů, Dům přírody, který bude mít zelenou střešní zahradu.