V rámci 245. výročí ustavení c. k. Universitní knihovny, dnešní Národní knihovny ČR, vznikla multimediální virtuální výstava Srdce knihovny: Bibliotheca nationalis, která představí jádro historického fondu, včetně sbírky Bibliotheca nationalis, jež byla ve své době ukázkou české literární produkce.

Rok 1777 byl pro české knihovnictví významným milníkem, protože 6. února tohoto roku vydala Marie Terezie dekret, kterým ustavila c. k. Universitní knihovnu se sídlem v Klementinu. Ta se tak stala první veřejnou knihovnou u nás. K příležitosti tohoto výročí vznikla virtuální výstavu s názvem Srdce knihovny: Bibliotheca nationalis. Expozice přinese zajímavé informace o vzniku knihovny včetně sbírky Bibliotheca nationalis. Ta byla založena bibliotekářem Karlem Rafaelem Ungarem a obsahuje svazky od význačných českých autorů, v Čechách vydané, či česky napsané a přehledně tak prezentuje českou literární produkci. Pozornost je věnována i příběhům konkrétních vlastníků knih a upoutá bohatý autentický obrazový materiál.

Tým autorek vytvářel výstavu přes osm měsíců a pečlivě vybíral informace i zajímavosti. „Porozumění starým tiskům není snadné a je potřeba se na jednotlivé prvky v knihách naučit pečlivě dívat. Proto jsme velkou energii vložily do vytvoření animace, která návštěvníky seznámí s hlavními prvky ve starých tiscích a usnadní jim porozumění,“ dodává ke složité přípravě Tereza Paličková z Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny.

Historickými fondy a vlastníky knih se zabývá i panelová výstava V nejhlubší úctě ve Výstavní chodbě Klementina, která je věnována knižním dedikacím, tedy osobním věnováním vepsaným do samotných literárních děl. Z knižních dedikací tak lze vyčíst nejen to, kdo a od koho publikaci dostal, ale i kdy, kde a za jakých okolností kdarování došlo. Návštěvníci tak uvidí, jak vypadala dedikace Tadeáše Hájka z Hájku, osobního lékaře Rudolfa II., Marka Twaina nebo třeba Edvarda Muncha. Dozví se také, jaké knihy byly věnovány princeznám, koho obdaroval vynálezce dieselova motoru nebo vědec Joachim Barrande. Majitele knih lze vyhledávat v online databázi Provenio, která si klade za cíl zmapovat a virtuálně rekonstruovat historické i moderní knižní sbírky.

Obě expozice jsou jedním zvýsledků projektu NAKI II „Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách“, na kterém Národní knihovna spolupracuje s Národním památkovým ústavem a Knihovnou Národního muzea. Výzkum je zaměřen na průzkum, evidenci a identifikaci knižních proveniencí, dějiny čtenářství a knižní kulturu obecně.

Online výstava Srdce knihovny: Bibliotheca nationalis
Zveřejnění výstavy: 6. 2. 2022 v 18.00
Odkaz: https://exhibition.indihu.cz/view/bibliotheca-nationalis

Výstava V nejhlubší úctě
Datum konání výstavy: 2. 2. – 2. 4. 2022
Čas: Po – So, 9.00 – 19.00 hodin
Místo: Národní knihovna ČR, Výstavní chodba v přízemí (vchod A)
Vstup na výstavu pouze s platným čtenářským průkazem NK nebo s platnou jednodenní vstupenkou v provozní době NK
Pro čtenáře NK vstup zdarma

Váš komentář