Hejtman Bohumil Šimek ve středu 4. prosince 2019 předal Cenu Jihomoravského kraje za přínos v umění Bolkovi Polívkovi, který se nemohl zúčastnit slavnostního večera 5 . listopadu 2019 v sále konventu Milosrdných bratří v Brně. Předání proběhlo na pódiu Divadla Bolka Polívky v Brně.

Letošní jubilant Bolek Polívka se narodil v roce 1949 ve valašských Vizovicích. Stejně jako jeho rodiče, ochotníci, tíhnul k divadlu už od mládí. V roce 1971 absolvoval Janáčkovu akademii múzických umění a už o rok později byl jednou z hlavních osobností legendárního divadla Husa na provázku. Tímto započal svou uměleckou kariéru v Brně a po celou dobu svého působení moravské metropoli zůstal věrný a vždy se do ní vracel. V roce 1993, v prostorách bývalého satirického divadla Večerní Brno, vzniklo Divadlo Bolka Polívky, které funguje dodnes. Již 27 let zde Bolek Polívka tvoří autorské inscenace, úspěšné a divácky žádané nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Cena Jihomoravského kraje se uděluje od roku 2004, po rozhodnutí krajského zastupitelstva. Udělením Ceny Jihomoravského kraje zastupitelé oceňují vynikající zásluhy o rozvoj Jihomoravského kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy osobností, které se na území kraje narodily, žijí nebo jsou s ním spojeny svým působením, jejichž život, dílo, činnost nebo jednání výrazným způsobem reprezentuje v určité oblasti Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu, a které svými morálními kvalitami můžou být příkladem.