Filipojakubská noc před Prvním májem patřila odnepaměti k těm dnům, kterým lidé připisovali silnou kouzelnou moc. Zlé a nečisté síly v tento den ožívaly a lidé věřili, že touto nocí poletuje vzduchem spousta čarodějnic, slétajících se na sabat, a také, že se otevírají jeskyně a podzemní sluje, ve kterých jsou ukryty poklady.  Na ochranu před čarodějnými duchy za soumraku zapalovali ohně, kterým přisuzovali nadpřirozenou moc. Z toho později vznikla  podoba lidového zvyku, tak, jak jej známe dnes. Silnou tradici má i v Moravském Žižkově.