Česká pobočka organizace Greenpeace dnes spustila projekt #SpoluProPralesy, který je součástí celoevropské kampaně za větší ochranu lesů mimo Evropskou unii. Cílem je vytvoření pravidel, která zamezí, aby se na trh v Evropské unii uváděly produkty spojené s odlesňováním, ničením cenných ekosystémů a porušováním lidských práv v různých částech světa. Evropská komise chce první návrh těchto pravidel označovaných jako FERC (Forest and Ecosystem Risk Commodities) představit v září, poté bude následovat dlouhý proces jejich upravování a schvalování, do kterého bude zapojen Evropský parlament i vlády členských států. Kampaň Greenpeace proto míří na české europoslance a vládu.

Odlesňování v současné době probíhá rychlým tempem. Každé dvě sekundy je zničen les o velikosti fotbalového hřiště. Přibližně 80 % odlesňování ve světě je způsobeno rozšiřováním půdních ploch k zemědělskému využívání. Poptávka po produktech, jako jsou palmový olej, maso, sója, kakao, kukuřice, dřevo nebo kaučuk, a to i ve formě zpracovaných produktů, je jedním z výrazných faktorů odlesňování, znehodnocování lesů, ničení ekosystémů a zároveň porušování lidských práv na celém světě. V celosvětovém měřítku se Evropská unie podle svých dat z roku 2013 na odlesňování podílí přibližně z 10 %.

Amazonský prales z ptačí perspektivy.

Na problematiku ničení lesů a pralesů bude Greenpeace upozorňovat na stránkách www.spolupropralesy.cz a v rámci informační kampaně především na příkladu amazonského pralesa, kde kvůli lidské činnosti za posledních 40 let zmizelo přes 750 tisíc čtverečních kilometrů plochy jedinečných ekosystémů, což odpovídá desetinásobku rozlohy České republiky. Tempo odlesňování se přitom nyní výrazně zvýšilo, především po nástupu současného brazilského prezidenta Jaira Bolsonara k moci. Na odlesňování tamních pralesů se navíc nejen Evropská unie, ale i Česká republika výrazně podílí.

Důvodem k ničení amazonských pralesů a cerrados (biomy, na kterých se střídají lesy a savany) je především rozšiřování pastvin a plantáží geneticky modifikované sóji, která se – společně s produkty z ní vyrobenými – masivně vyváží především jako krmivo pro hospodářská zvířata. EU je druhým největším dovozcem sóji na světě.

Část Amazonského pralesa, kterou zničil požár.

Podle dat Českého statistického úřadu za rok 2019 se do Česka ročně doveze okolo 300 tisíc tun sójových pokrutin a 25 tisíc tun bobů. Jejich původ je prakticky nedohledatelný, protože jsou k nám většinou dováženy přes prostředníky z jiných zemí EU. Českou stopu v Amazonii má i výroba aut a jejich příslušenství. Podle nové studie organizace Rainforest Foundation Norway přispívají evropské automobilky zásadním způsobem k odlesňování amazonského deštného pralesa. Zprostředkovaně totiž vykupují kůži na potahy sedadel od firem, které ji vyrábějí z dobytka pasoucího se na odlesněném území. Česko je přitom největším světovým vývozcem sedadel do aut.

Jan Freidinger z Greenpeace říká:
“Zachování lesů na celém světě a zabránění jejich degradaci patří k největším výzvám naší doby. Bez zdravých a pestrých lesů nejsme schopni čelit změnám klimatu a splnit nejen klimatické závazky Pařížské dohody, ale ani cíle Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 či Zelené dohody. Připravovaná opatření Evropské unie mohou být skvělým a účinným nástrojem, jak omezit celosvětové odlesňování, nebo jen bezzubým souborem paragrafů, kterým bude EU zvyšovat své zelené PR. Proto je třeba dát politikům jasně vědět, že Evropané se nechtějí podílet na ničení pralesů a nejcennějších ekosystémů naší planety a že budeme bedlivě sledovat snahy všemožných korporací, které se snaží již dopředu zákon oslabit, aby neohrozil jejich zisky.”

Váš komentář