Dne 7. května 2022 se bude konat mezinárodní online fórum „Globální krize. Jsme lidé. Chceme žít“. Tato událost bude živě vysílané v sobotu 7. května 2022.

Jedná se o jednu z nejvýznamnějších událostí v novodobé historii, neboť se jí účastní lidé z více než 180 zemí. Simultánní tlumočení do 100 jazyků umožní většině lidí na planetě sledovat a účastnit se online. Účelem fóra je informovat všechny lidi o nebezpečí, které představuje změna klimatu a zhoršování ekologie. Budou nastoleny nejpalčivější problémy naší konzumní společnosti a navržena řešení současné situace. Pravdivé a objektivní informace by měly být dostupné každému člověku na Zemi, neboť právě na těchto informacích závisí vektor vývoje celé civilizace.

Představitelé PR týmu Tvořivé společnosti hovoří o podstatě projektu:

„Pozorujeme, že ačkoli má obrovské množství dobrých lidí zájem pomáhat druhým, pomáhat naší planetě, mnoho problémů, kterým jako společnost čelíme, stále nedokážeme efektivně řešit. Zároveň vznikají nové. Hodnoty ve společnosti, ekologie, ekonomika – to vše ukazuje, že jako civilizace nejsme dobře připraveni na nadcházející klimatickou krizi, která brzy zasáhne všechny oblasti života.

Proto je nyní velmi důležité, aby každá organizace i každý jednotlivec zaujali v tomto ohledu aktivní postoj a společně tak zajistili podmínky pro přežití lidstva. Přidejte se k nám.“

Přehled témat fora:

 • Společný nepřítel celého lidstva
 • Rekordní tempo růstu klimatických katastrof. Proč o rozsahu hrozeb mlčí světová média?
 • Moderní kolaborantství. Kdo hraje na straně společného nepřítele lidstva?
 • Skutečná příčina globální změny klimatu. Kdo a proč před lidmi skrývá pravdu?
 • Vliv astronomických procesů na klima a jejich cykličnost
 • Klimatické katastrofy očima očitých svědků
 • Běženci. Proč se to týká každého?
 • Eskalace násilí ve společnosti
 • Otroctví a obchodování s lidmi
 • Kritičnost ekologické situace v podmínkách narůstajících kataklyzmat. Hrozba zkázy planety
 • Hrozba hladu a nedostatku pitné vody na planetě
 • Úvěrové otroctví. Problémy a řešení
 • Jaký dopad má změna klimatu a zhoršující se ekologické podmínky na lidské zdraví?
 • K jakým ekologickým důsledkům vedla bezohledná spotřebitelská činnost člověka?
 • Nepřipravenost záchranných služeb na globální kataklyzmata
 • Proč ve spotřebitelském formátu společnosti není možné používat inovativní technologie pro dobro všech lidí?
 • Nutnost urychlené mobilizace a sjednocení všech sil lidstva
 • Praktické řešení všech krizí cestou vybudování Tvořivé společnosti

Informace o mezinárodním online fóru „Globální krize. Jsme lidé. Chceme žít“ naleznete na oficiálních stránkách projektu Tvořivá společnost. Zde můžete sledovat fórum v přímém přenosu a seznámit se s podstatou samotného projektu, jeho 8 Osnovami a etapami realizace. Také zde naleznete záznamy předchozích konferencí, tematické rozhovory s vědci a odborníky, novinky a zajímavé články. Projekt Tvořivá společnost rovněž poskytuje vědeckou platformu k otevřené mezioborové diskuzi nad tématy, které jsou klíčové pro naši společnou budoucnost.

Váš komentář