Vítám tuto příležitost vystoupit v Radě bezpečnosti v souvislosti se svou nedávnou návštěvou Ruské federace a Ukrajiny, kde jsem se 26. dubna setkal s prezidentem Putinem a 28. dubna s prezidentem Zelenským. 

V rámci své návštěvy regionu jsem rovněž jednal s prezidentem Erdoganem v Ankaře a s prezidentem Dudou v polském Rzeszówě.

Během své cesty jsem neměnil slova. V Moskvě jsem řekl totéž, co v Kyjevě, tedy přesně to, co jsem opakovaně vyjadřoval i v New Yorku. A sice, že: Ruská invaze na Ukrajinu je porušením její územní celistvosti a Charty OSN. Musí skončit v zájmu obyvatel Ukrajiny, Ruska a celého světa.

Navštívil jsem Moskvu a Kyjev s plným porozuměním dění na místě. Vstoupil jsem do aktivní válečné zóny na Ukrajině bez bezprostřední možnosti uzavření celostátního příměří a v době probíhajícího útoku na východě země v plném rozsahu.

Ještě před návštěvou vydala ukrajinská vláda výzvu OSN i mně osobně – kterou veřejně pronesla místopředsedkyně vlády – týkající se zoufalé situace civilistů ve zdevastovaném městě Mariupol a konkrétně v závodě Azovstal.

Při setkání s prezidentem Putinem jsem proto zdůraznil nutnost umožnit humanitární přístup a evakuaci z obléhaných oblastí, především z Mariupolu. Důrazně jsem vyzval k otevření bezpečného a účinného humanitárního koridoru, který by umožnil civilistům dostat se z Azovstalu do bezpečí. Krátce nato jsem obdržel potvrzení o principiální dohodě.

Okamžitě jsme začali intenzivní přípravy s Mezinárodním výborem Červeného kříže a s ruskými a ukrajinskými úřady. Naším cílem bylo nejprve umožnit bezpečnou evakuaci civilistů z ocelárny Azovstal a později i ze zbytku města, a to směrem, který si sami zvolí, a doručit humanitární pomoc.

S potěšením mohu informovat o určitém úspěchu. Organizace spojených národů a Mezinárodní výbor Červeného kříže společně vedou humanitární operaci, která je velmi složitá – jak z politického, tak z bezpečnostního hlediska. Byla zahájena 29. dubna a vyžadovala obrovskou koordinaci vyjednávání s Ruskou federací a Ukrajinou.

Doposud byly úspěšně dokončeny dva bezpečné evakuační konvoje. V prvním, ukončeném 3. května, bylo evakuováno 101 civilistů z Azovstalu a dalších 59 z přilehlých oblastí. Při druhé operaci, dokončené včera večer, bylo z města Mariupol a okolních měst evakuováno více než 320 civilistů.

Třetí operace právě probíhá. Naší zásadou ovšem je nehovořit o podrobnostech žádné z nich před dokončením, abychom neohrozili jejich úspěch.

Je dobré vědět, že i v dnešní hyperkomunikační době je tichá diplomacie stále možná a někdy je jediným účinným způsobem, jak dosáhnout výsledků.

Celkem zatím nalezlo dlouho očekávanou úlevu téměř 500 civilistů, kteří žili v podmínkách neustálého ostřelování a omezené dostupnosti vody, potravin a hygienických zařízení. Evakuovaní se s pracovníky OSN podělili o silné příběhy. Matky, děti a křehcí prarodiče vyprávěli o svých traumatech. Někteří naléhavě potřebovali lékařskou pomoc.

Doufám, že pokračující koordinace s Moskvou a Kyjevem povede k dalším humanitárním přerušení bojů, které umožní civilistům bezpečný odchod a pomoc se dostane k těm, kteří ji nutně potřebují. Musíme dál dělat vše, co je v našich silách, abychom dostali lidi z pekla ven.

Můj náměstek a koordinátor humanitární pomoci OSN Martin Griffiths vás podrobněji seznámí s naší prací v Mariupolu a dalšími kroky. Vysoká komisařka Michelle Bachelet bude informovat o porušování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv, o možných válečných zločinech a o potřebě vyvození odpovědnosti.

Včera jsem hovořil s prezidentem Zelenským. OSN bude pokračovat v rozšiřování humanitárních operací na záchranu životů a snižování utrpení.

Mé jednání s vedoucími představiteli Ruska a Ukrajiny se rovněž zaměřilo na zásadní otázku celosvětové potravinové bezpečnosti. Celosvětové důsledky této války jsem si plně uvědomil při svých následných cestách do západní Afriky. V Senegalu, Nigeru a Nigérii jsem vyslechl přímá svědectví vedoucích představitelů a občanské společnosti o tom, jak válka rozpoutává krizi v oblasti potravinové bezpečnosti.

Potřebujeme rychlé a rozhodné kroky k zajištění stálého přísunu potravin a energie na otevřených trzích, a to zrušením vývozních omezení, přidělením přebytků a rezerv těm, kteří je potřebují, a řešením nárůstu cen potravin, aby se uklidnila volatilita trhu.

Dovolte mi vyjádřit se jasně: smysluplné řešení celosvětové potravinové nejistoty vyžaduje opětovné zapojení ukrajinské zemědělské produkce a produkce potravin a hnojiv v Rusku a Bělorusku do světových trhů, a to navzdory válce.

Udělám vše pro to, abych pomohl navázat dialog, který by pomohl tento záměr uskutečnit. Válka na Ukrajině – ve všech jejích rozměrech – zároveň vyvolává krizi, která ničí globální energetické trhy, narušuje finanční systémy a prohlubuje extrémní zranitelnost rozvojového světa.

Proto jsem zřídil Skupinu pro globální reakci na krizi v oblasti potravin, energetiky a financí, která má mobilizovat agentury OSN, mnohostranné rozvojové banky a další mezinárodní instituce, aby pomohly státům čelit těmto výzvám. Zvláště jsme se angažovali při předkládání návrhů na jarních zasedáních MMF a Světové banky.

Válka na Ukrajině je nesmyslná svým rozsahem, bezohledná svými rozměry a neomezená svým potenciálem pro globální škody. Koloběh smrti, ničení a rozvratu se musí zastavit. Je nejvyšší čas se sjednotit a tuto válku ukončit.

Děkuji.

António Guterres, New York, 5. května 2022

Váš komentář