Domů Zpravodajství Zajímavosti Fond vzdělání podporuje 84 znevýhodněných studentů

Fond vzdělání podporuje 84 znevýhodněných studentů

0

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve spolupráci s ČSOB již 28 let poskytuje studentům se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním studijní stipendia. Pravidelnou finanční pomoc v letošním školním roce nově získalo 13 nadaných studentů. Stipendium z Fondu vzdělání tak celkem pobírá 84 mladých lidí se zdravotním handicapem, ze sociálně znevýhodněných rodin nebo z dětských domovů.

„U zrodu tohoto programu stála Olga Havlová, která vzdělání považovala za jednu z nejdůležitějších věcí pro budoucnost znevýhodněných mladých lidí. Cílem stipendijního programu je odstranit bariéry v přístupu ke vzdělání. Stále je mnoho mladých nadaných lidí, kterým zdravotní handicap nebo nepříznivá finanční situace rodiny značně komplikuje studium středních či vysokých škol,“ vysvětluje Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

„Stejně jako Olga Havlová i my v ČSOB považujeme vzdělání za jednu z nejdůležitějších věcí a snažíme se cestu k němu co nejvíce usnadnit. Fond vzdělání je naším nejstarším společným filantropickým projektem. Vznikl v roce 1995 ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové na podporu talentovaných studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol, kteří by si jinak nemohli kvůli zdravotnímu nebo sociálnímu handicapu studium dovolit,“ dodává za ČSOB k tomuto společnému projektu a jeho dlouhodobé podpoře Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB, který zodpovídá mj. za oblast společenské odpovědnosti.

Studentka Hanka je jednou z 13 nových stipendistek a stipendistů Fondu vzdělání, kteří v letošním školním roce získali poprvé finanční podporu z programu. „Stipendium pro mě znamená mnoho. Využiji ho na pokrytí nákladů spojené se školou a životem v Praze. Díky stipendiu jsem získala volný čas, který jsem musela jinak trávit na různých brigádách. Nyní si mohu dovolit chodit i na neplacenou stáž ve studovaném oboru, která je pro mě velmi přínosná,“ uvádí Hanka, která studuje České vysoké učení technické v Praze.

Fond vzdělání vznikl v roce 1995 a od té doby získalo pravidelnou stipendijní podporu 679 studentů. Dalších 614 středoškoláků nebo vysokoškoláků obdrželo jednorázový příspěvek na školné či pomůcky ke studiu. Celkově bylo na vzdělávání dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním handicapem poskytnuto 39,4 milionu korun.

Více zde: www.vdv.cz/programy/fond-vzdelani.

Stipendista Mario

Stipendistka Hanka

BEZ KOMENTÁŘE

Váš komentářCancel reply

Exit mobile version