Evropský parlament dnes na svém plenárním zasedání hlasuje o dohodě vycházející z trialogu mezi EP a Radou o zřízení tzv. Fondu pro spravedlivou transformaci (Just transition fund). Padá tak poslední zásadní legislativní překážka pro jeho zřízení.

„Fond je jedním z nástrojů, které mají pomoci členským státům dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Jeho cílem je pomoci zejména tzv. post-uhelným regionům, na které zelená politika dopadne nejvíce. U nás se týká Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje,“ uvedl europoslanec a zpravodaj návrhu u výboru pro životní prostředí Alexandr Vondra.

Celkem bude Fond disponovat 17,5 mld. eur, z toho 10 mld. v rámci tzv. Next generation EU a 7,5 mld. eur z Víceletého finančního rámce. Česká republika by měla mít k dispozici téměř 40 mld. Kč.

„Je ale chybou, že se nepodařilo vyjednat možnost využít tyto peníze na investice do plynu nebo jádra, tedy oblastí s daleko nižšími dopady na životní prostředí, než je tomu u uhlí. Pro Českou republiku jsou však tyto energetické zdroje zásadní. Považuji to za selhání českého premiéra a vlády, protože nevyužili možnosti tyto pro nás klíčové prvky prosadit,“ dodal Vondra.

„Aby měl tento fond smysl, musí být jeho peníze investovány chytře. Nejde jen o nahrazení příjmů, které regionu vypadnou při uzavírání neekologických výrob. Jde zejména o investice do inovativních oblastí, zelených technologií nebo do digitálních služeb, které vytvoří nová pracovní místa a které výrazně promění dosavadní charakter postižených regionů,“ doplnil europoslanec Evžen Tošenovský.

Váš komentář