České firmy zažívají jedno z nejtěžších období, kdy je ohrožena jejich budoucnost, s ní i zaměstnanost a celá ekonomika. Především se to týká těch ze segmentu malého a středního podnikání, za nimiž obvykle nestojí zahraniční kapitál. Po covidové krizi přišla válka na Ukrajině, s ní hyperinflace v cenách energií a fosilních paliv, odchod zahraničních pracovníků z českých firem zpět na Ukrajinu a mnoho dalších problémů. Stát nejen že není schopen podnikatelům rychle a efektivně pomoci zejména v oblasti cen energií, kde nabízí marginální řešení: navíc jejich situaci dál komplikuje.

Jako by se nic zvláštního nedělo, probíhají stále běžné rutinní kontroly, které i v klidnějších časech přispívaly k neúměrné administrativní zátěži podnikání. Podle posledního měření administrativní zátěže, které v roce 2016 uskutečnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), si splnění všech povinností vyplývající z právních předpisů vyžádalo ročně částku 71 095 478 958 korun. Nové měření by mělo MPO provést do konce roku 2022.

„Firmy doslova padají na ústa a nejrůznější kontroloři se přitom u nich střídají ve dveřích,“ popisuje situaci Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

„V minulosti se sice podařilo sjednotit data účinnosti nové legislativy na dva dny v roce – k 1. lednu a 1. červenci – přesto ale zůstává celá řada právních norem, kterých se toto netýká“ říká Josef Jaroš, předseda představenstva AMSP ČR.

„Firmy potřebují klid na práci a investování, vláda by jim měla dát pevné body alespoň na půl roku, pak si řekněme, co bude dál,“ vyzývá Jaroš.

V oblasti snižování administrativní zátěže vkládá AMSP ČR naděje například do projektu Jednotného portálu evidence kontrol (JePEK), který představilo MPO. Ten je součástí Národního plánu obnovy a klade si za cíl snížení počtu kontrol ve firmách a celkově zlepšit koordinaci kontrolních orgánů, po které volají podnikatelé již dlouhodobě.

Váš komentář