Tři čtvrtiny kontrolovaných zaměstnavatelů se prohřešilo vůči předpisům, zejména tím, že neférově odměňovali zaměstnance, nutili je k neplaceným přesčasům, nebo neplatili příplatky za práci o víkendech nebo po nocích. Značné problémy byly i u agenturního zaměstnávání. Inspektoři odhalili zastřené zprostředkování u 129 osob a 75 lidí pracovalo nelegálně. Ukazují to průběžné výsledky akce Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) s názvem Férová práce.

V rámci akce Férová práce bylo celkem zkontrolováno 167 zaměstnavatelů ze všech krajů České republiky, zapojilo se do ní 299 inspektorů. Kromě hlavních zaměstnavatelů probíhaly kontroly i u subdodavatelů a agentur práce. „Výsledky jsou, bohužel, velmi vážné! Zaměřujeme se na zaměstnavatele, na které přišly na inspektorát práce podněty s podezřením na porušování zákona. Chceme říct, že zákoník práce nepřestal platit, chceme ohlídat férové podmínky pro odměňování, dodržování pracovní doby, placení za práce přesčas nebo v noci a zamezit nelegálnímu zaměstnávání,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Ta doplnila, že je aktuálně 123 dokončených kontrol, přičemž v 30 případech jde o hlavní zaměstnavatele a v 93 případech šlo o subdodavatele nebo agentury práce. Zjištěné nedostatky byly u 95 kontrol, což je 77 procent případů. U hlavních zaměstnavatelů se prohřešilo 29 z 30 kontrolovaných.

Inspekce probíhaly v průmyslových a ve stavebních firmách, u zemědělských výrobců, ve skladech i v logistických centrech. Inspektoři SÚIP odhalili celkem 277 porušení pracovněprávních předpisů. „Téměř třetina případů, přesně jich je 85, se týkala neférového odměňování zaměstnanců. To je alarmující! V dalších 73 případech nebyla dodržována pracovní doba a v 66 případech inspektoři našli nedostatky v oblasti agenturního zaměstnávání. Zastřené zaměstnávání odhalili u 129 osob a dalších 75 jich pracovalo nelegálně,“ shrnuje hlavní nálezy inspekce ministryně Jana Maláčová. Připomněla, že inspektoři odhalili i velký počet porušení bezpečnosti práce, celkem jich bylo 276.

V současné době se inspektoři vypořádávají s námitkami zaměstnavatelů a běží příslušné lhůty. Ve 24 případech již nic nebrání zahájení správního řízení a těmto firmám hrozí pokuta dva miliony korun. U 13 firem však bylo zahájeno správní řízení pro nesoučinnost při kontrole, kde může pokuta dosáhnout až 500 tisíc korun. Například u zastřeného zaměstnávání a v případech nelegální práce pak mohou pokuty dosáhnout až 10 milionů korun, při nevyplácení příplatků za noční práci službu, za práci přesčas, o víkendu může inspekce udělit dvoumilionovou pokutu.

Váš komentář