Myslivna, Zahradní, Tabačov, Žerotínovo nám., Mírová, prostor před kulturním domem

Vážení spoluobčané.

rádi bychom s vámi společně strávili neděli, před popeleční středou a následnou dobou půstu ve znamení veselí, barevných maškar, zpěvu, tance.

Akce se uskuteční v neděli 27.2.2022 s následujícím programem:

Sraz všech masek bude 27.2.2022 ve 14,oo hod. u Myslivny. Průvod s dechovou hudbou vyjde ve 14,15 hod. a první zastávka bude na ulici Zahradní u domu 1. stárky Lenky Kachyňové, další zastavení bude u starostky na ul. Tabačov. Následně půjde průvod za panem farářem na faru a k místostarostovi na ulicí Mírovou.

V průvodu určitě nebude chybět medvěd s medvědářem, smrtka, policajt, vojáci, turek a věříme, že se přidáte i vy se svými nápady a přidají se i další masky.

Mečový tanec se šavlemi zatančí Velkobílovická chasa, chlapci ze ZŠ a děti z MŠ.

Přibližně kolem 17,00 hodiny přijde průvod před kulturní dům, kde se uskuteční další program. Stárky podle tradice přinesou koblihy a bude pochována basa.

Na tomto ostatkovém – fašankovém odpoledni bude hrát dechová hudba Bílovčanka a Cimbálová muzika sourozenců Osičkových.

Přijďte se pobavit a prožít příjemné odpoledne.

Váš komentář